Plyniems miško kirtimams riboti – konsultacijos su visuomene

Aplinkos ministerija parengė Miškų įstatymo pataisas ir nuo šiandien jas pradeda derinti su visuomene.

Šios pataisos siūlomos siekiant geriau suderinti visuomenės lūkesčius dėl miškų išsaugojimo ir tinkamą Lietuvos įsipareigojimų ES mastu įgyvendinimą.

„Miškų įstatymo pakeitimai pirmiausia skirti sumažinti plynuosius miško kirtimus juos iš esmės ribojant biologinės įvairovės požiūriu vertingiausiuose šalies miškuose – Europos Bendrijos svarbos miško buveinėse, kad jos būtų išsaugotos, – sako aplinkos viceministras Martynas Norbutas. – Tačiau kartu siekiama, kad sukaupta mediena ir jos prieaugis būtų kuo optimaliau panaudojami likusiuose miškuose –nenustatant perteklinių apribojimų ir sudarant prielaidas juose racionaliai naudoti miško išteklius“.

Siūlomos įstatymo pataisos padėtų įgyvendinti Vyriausybės programos tikslą tolygiai mažinti plynųjų kirtimų apimtį ir vienaamžių bei vienarūšių medynų plotus. Jos rengtos remiantis aplinkos ministro šiuo tikslu sudarytos darbo grupės siūlymais.

Suprantama, kad nauji ūkinės veiklos apribojimai privačių miškų savininkams turės būti kompensuojami. Didesnė šių apribojimų dalis realius praradimus sąlygos ne iš karto. Per metus lėšų poreikis kompensacijoms sieks iki 10 mln. eurų.  Pažymėtina, kad didžiajai šių kompensacijų daliai neprireiks papildomų valstybės biudžeto lėšų –  tai bus „Natura 2000“ išmokos.

Šiandien minėtosios įstatymo pataisos pristatytos Miškų ūkio konsultacinei tarybai, kurią sudaro pagrindinių su miškais susijusių institucijų ir organizacijų atstovai. Įvertinus jų pateiktas pastabas ir pasiūlymus, pataisų projektas bus pateiktas visuomenei. Tikimasi, kad suderintas pataisas Seimas svarstys per pavasario sesiją.

Aplinkos ministerijos informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode