Miško veisimui – beveik 14 mln eurų

Nuo rugsėjo 2 d. bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“.

Šiam paraiškų rinkimo laikotarpiui numatyta paskirstyti 13 568 057 Eur paramos lėšų. Išmokų dydžiai priklauso nuo veisiamo miško pobūdžio, didžiausia galima gauti suma – 3567 Eur už įveisto bekočio ar paprasto ąžuolo, paprastojo buko vieną hehtarą.

Paraiškas teikti gali juridiniai ir fiziniai, ne jaunesni nei 18 metų amžiaus, asmenys, kuriems planuojama apželdinti mišku žemė priklauso nuosavybės teise, bei savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

Pagal šią priemonę yra remiamas miško veisimas (mokama vienkartinė kompensacinė išmoka), įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka). Paskelbus ekstremalią situaciją, įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiamą miško įveisimo išmokos dalį, proporcingą atsodinamų sodmenų kiekiui..

Paraiškas teikti galima iki spalio 31 d., tik elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga. Pateiktos paraiškos bus vertinamos pagal atrankos kriterijus.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode