Pernai įregistruota daugiausia naujų gręžinių per pastarąjį dešimtmetį

Žemės gelmių registre, kurį tvarko Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, 2019-aisiais buvo įregistruota daugiausia naujų gręžinių per pastarąjį dešimtmetį – 2409 (2336 – gavybos, 73 – tiriamieji). Pavyzdžiui, 2018 m buvo įregistruoti 1567, 2017 m. – 1572 gręžiniai. Mažiausiai įregistruota 2010 m. – 965.

Iš viso į šį registrą dabar yra įtrauktas 41 151 gręžinys. Tai daugiausia požeminio vandens gavybos gręžiniai.

Eksploatuojamai vandenvietei nuo taršos apsaugoti aplink gręžinį turi būti nustatyta ūkinę veiklą reglamentuojanti apsaugos zona. Netinkamai įrengti, nelikviduoti ar neprižiūrimi gręžiniai gali būti taršos šaltiniai, per juos gali būti užterštas požeminis vanduo. Nenaudojamus ir nebeplanuojamus naudoti gręžinius būtina likviduoti, o tuos, kuriuos numatoma naudoti, reikia konservuoti.

Likviduoti gręžiniai gali tapti kliuviniais vykdant kasybos darbus. Todėl Valstybinėje geologinės informacijos sistemoje yra duomenys apie visus kada nors įrengtus gavybos ir tiriamuosius gręžinius. Jie naudojami sudarant valstybinius geologinius ir hidrogeologinius žemėlapius, nagrinėjant žemės gelmių, kurios yra išskirtinė valstybės nuosavybė, sandarą.

Aplinkos ministerijos informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode