Mažėja pažeidimų ekologiniuose ūkiuose

Praėjusių metų patikrų duomenys atskleidžia, kad pažeidimų ekologiniuose ūkiuose skaičius nuosekliai mažėja.

Neleistina dauginamoji medžiaga pernai panaudota 367 kartus, o 2018 m. užfiksuota 550 tokių pažeidimų. Augalų derlius 2019 m. neatitiko reikalavimų 311 ūkių, o 2018 m. tokių neatitikčių nustatyta 524. Iš viso augalininkystėje per praėjusius metus užfiksuotos 1504 neatitiktys, 2018 m. jų buvo 1757.

Augalininkystės ūkiuose pernai vykdytų patikrų metu dažniausiai nustatyti šie neatitikimai: auginta paralelinė produkcija – augalai, kurių negalima lengvai ir greitai bet kuriuo metu atskirti; panaudota neleistina – neatestuota ar be sertifikavimo įstaigos leidimo dauginamoji medžiaga (sėklos ir kt.); augalų derlius neatitiko reikalavimų – nesiekė nustatytos minimalios ribos.     

Vienas iš labiausiai ekologinę gamybą ir ekologiškus produktus vartotojų akyse diskredituojančių ir netoleruotinų pažeidimų yra neleidžiamų ekologinėje gamyboje medžiagų panaudojimas – žinoma, turint omenyje tyčinius atvejus. Kartais tai gali nutikti dėl ūkininko neatsargumo ar aplaidumo, taip pat ne visada pavyksta išvengti šoninės taršos iš gretimų ūkių. Pernai neleistinų medžiagų panaudojimas nustatytas arba neišvengta užteršimo cheminėmis medžiagomis 20 ūkių. Vis dėlto, tai perpus mažiau nei 2018 m., kai buvo užfiksuota 40 tokių pažeidimų. 

Gyvulininkystės ūkiuose dažniausi buvo šie pažeidimai: įsigyta daugiau nei galima gyvūnų; gyvūnai šerti įprastiniais pašarais arba ganyti nesertifikuotuose plotuose; gyvūnai buvo nepaženklinti arba neregistruoti; panaudojus veterinarinius vaistus neinformuota sertifikavimo įstaiga. Iš viso gyvulininkystėje pernai užfiksuota 112 neatitikčių ir tai taip pat yra mažiau nei anksčiau: 2018 m. buvo 148, o štai 2015 m. – net 437.

Patikrų metu tikrintojai tikrina ir kaip ūkyje ar žemės ūkio įmonėje laikomasi bendrųjų reikalavimų – kaip vedama buhalterinė apskaita, sandėliuojama, transportuojama, ženklinama produkcija ir kt. Pastaraisiais metais bendrųjų pažeidimų irgi vis mažėja: dar 2015 m. buvo užfiksuota 618 neatitikčių bendriesiems reikalavimams, 2018 m. – 488, o 2019 m. – jau tik 346.

Pernai VšĮ „Ekoagros“ sertifikavo 2429 pirminės gamybos ūkio subjektus. Į šį skaičių patenka sertifikuojantys ekologinę augalininkystę ir gyvulininkystę (2388 ūkio subjektai), šiek tiek yra užsiimančių žuvininkyste, bitininkyste ir laukinės augalijos rinkimu.

Parengta pagal VšĮ „Ekoagros“ informaciją

Žemės ūkio ministerijos informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode