SSC

Įsigaliojo reglamentas dėl ES paramos žuvininkystės ir akvakultūros sektoriams

Balandžio 25 d. oficialiai įsigalioja Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentas dėl ES paramos žuvininkystės ir akvakultūros sektoriams. Reglamentas skirtas laikinai sušvelninti socialinį ir ekonominį koronaviruso poveikį šiuose sektoriuose.

Priemonių pakete numatyta parama žvejams, kurie dėl koronaviruso laikinai nutrauks žvejybos veiklą, taip pat akvakultūros ūkininkams, kurie sustabdys arba sumažins gamybą.

Reglamentas numato ir lankstesnį finansinių išteklių perskirstymą valstybių narių žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programose bei supaprastintą šių programų pakeitimo procedūrą, susijusią su naujų priemonių atsiradimu.

Lietuvos žemės ūkio ministerija, kuri intensyviai konsultavosi su šalies žuvininkystės sektoriumi ir teikė konkrečius pasiūlymus Europos Komisijai ir Europos Tarybai, tikisi, kad šis laikinųjų priemonių paketas palaikys sektorių gyvybingą ir prisidės prie krizės padarinių sušvelninimo.

Europos Komisija nenumato skirti papildomų lėšų šių priemonių įgyvendinimui, todėl valstybės narės turės naudoti lėšas, skirtas žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programoms įgyvendinti.

Kadangi dabartinis finansinis laikotarpis eina į pabaigą, išlieka piniginių lėšų trūkumo problema, nes Lietuva likusias nepanaudotas 2014–2020 m. veiksmų programos lėšas numato skirti Baltijos jūros menkių išteklių krizės padariniams švelninti.

Pagal priimtą reglamentą konkrečios su koronavirusu susijusių priemonių išlaidos bus finansuojamos nuo 2020 m. vasario 1 d. iki gruodžio 31 d.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode