Šiandien – „Natura 2000“ diena

Šiandien pažymint ES saugomų teritorijų tinklo „Natura 2000“ dieną, siekiama priminti apie šiose teritorijose saugomus neįkainojamus gamtos turtus, būtinybę išsaugoti vertingiausias gamtines ir retų bei nykstančių gyvūnų ir augalų rūšių buveines.

Europoje įsteigta beveik 28 tūkst. tokių teritorijų. Jos sudaro apie 18 proc. ES sausumos ir 6 proc. jūrų ploto. Lietuvoje patvirtintos 84 paukščių apsaugai svarbios teritorijos ir 481 – buveinių apsaugai. Jos kartu užima apie 13 proc. šalies ploto.

Europos aplinkos agentūros duomenimis, biologinės įvairovės būklė žemyne blogėja. Viena iš priežasčių – nesubalansuota žmogaus veikla. Vis didesnius plotus užima monokultūromis užsėti laukai, nebeliko didelių vientisų miško masyvų, kuriuose miško rūšys nebūtų trikdomos, toliau degraduoja numelioruotos pelkės, nyksta natūralios pievų buveinės. Visa tai neaplenkė ir Lietuvos. Antai pievose perinčių kurapkų porų per pastaruosius 20 metų sumažėjo dviem trečdaliais, todėl šie paukščiai įtraukti į Lietuvos saugomų rūšių sąrašą, o žalvarnių, kurie buvo įprasti XX a. pradžioje, kasmet mūsų šalyje peri vos iki dešimties porų.

Vakar Europos Komisijos pristatytoje naujojoje ES biologinės įvairovės strategijoje iki 2030 m. pabrėžiama būtinybė plėtoti saugomų teritorijų tinklą. Lietuvoje, pasak Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vadovo Algirdo Klimavičiaus, buveinių apsaugai svarbių teritorijų, nustatomų pagal ES buveinių direktyvą, tinklas dar nėra pakankamas. Siekiant jį išplėtoti, šiuo metu atrenkamos papildomos, tam tikrų rūšių bei natūralių buveinių išsaugojimui svarbios vietovės ir įtraukiamos į „Natura 2000“ tinklą.

Plėtojant „Natura 2000“ teritorijas ir siekiant geresnės visoje Europoje saugomų gamtinių buveinių ir rūšių apsaugos, bendradarbiauja daug institucijų – Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos, saugomų teritorijų direkcijos, mokslo ir studijų įstaigos. Darbus koordinuoja ir finansuoja „LIFE“ programos integruotasis projektas „Naturalit“.

Aplinkos ministerijos nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode