Sugriežtinti reikalavimai atliekoms šalinti sąvartynuose

Patikslinus Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisykles, liepos 5 d. įsigalios griežtesni reikalavimai atliekoms šalinti sąvartynuose. Juose bus draudžiama šalinti atskirai surinktas atliekas, kurios tinkamos pakartotinai naudoti ar perdirbti. Kaip nustatyta ES direktyvose, išimtis bus taikoma tik toms atliekoms, kurias saugiausia ir aplinkosauginiu požiūriu geriausia tvarkyti yra jas šalinant sąvartyne. Iki šiol buvo draudžiama sąvartyne šalinti neapdorotas atliekas. Taisyklės patikslintos įgyvendinant vadinamojo žiedinės ekonomikos paketo reikalavimus, t. y. perkeliant Sąvartynų direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę.

Aplinkos ministerijos informacija ir nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode