Tręšiamųjų produktų pakavimo ir ženklinimo reikalavimų aprašas užtikrins saugumą rinkoje

Nuo šių metų lapkričio 1 dienos įsigalios Ekonomikos ir inovacijų ministerijos patvirtintas Tręšiamųjų produktų pakavimo ir ženklinimo reikalavimų aprašas. Apraše nustatyta, kad už tręšiamųjų produktų pakavimą ir ženklinimą atsakingas ekonominės veiklos vykdytojas (gamintojas ar importuotojas), pateikiantis rinkai tręšiamuosius produktus.

Aprašas parengtas siekiant užtikrinti, kad supakuoti tręšiamieji produktai būtų pateikiami ir tiekiami rinkai saugiai ir nekeltų pavojaus žmonėms, gyvūnams ir aplinkai. Tręšiamųjų produktų naudotojui turi būtų suteikta aiški informacija apie tręšiamojo produkto sudėtį, naudojimo paskirtį ir būdus, taip pat apie su produktu susijusias rizikas ir ekonominės veiklos vykdytoją, teikiantį produktą Lietuvos Respublikos rinkai.

Pagrindiniai tręšiamųjų produktų pakuotei keliami reikalavimai:

  • Pakuotė turi būti tvirta ir atspari, kad visą tręšiamojo produkto tiekimo rinkai ir saugojimo laikotarpį  tvarkoma (saugoma, keliama ar vežama) ji atlaikytų krūvį (įtempimą ir spaudimą).
  • Pakuotė turi būti uždaroma nuimamu uždarymo įtaisu ir pagaminta taip, kad ją atidarius būtų galima pakartotinai uždaryti, o tręšiamasis produktas nepatektų į aplinką.
  • Medžiagos, iš kurių padaryta pakuotė, neturi reaguoti su pakuotėje esančiu tręšiamuoju produktu ar su juo sudaryti pavojingų junginių.

Pagrindiniai tręšiamųjų produktų ženklinimui keliami reikalavimai:

  • Tręšiamųjų produktų pakuotės ženklinimo rekvizitai, duomenys ir informacija pridedamuose ir tręšiamojo produkto lydimuosiuose dokumentuose turi būti pateikiama valstybine kalba. Šalia užrašų valstybine kalba gali būti užrašai kitomis kalbomis, savo prasme atitinkantys užrašus valstybine kalba.
  • Ženklinant supakuotus tręšiamuosius produktus privalo būti pateikti privalomi ženklinimo rekvizitai. Be rašytinių duomenų ir informacijos, duomenys ir informacija gali būti pateikiami vizualiniais ir (ar) grafiniais atvaizdais.
  • Negali būti duomenų ir informacijos, išreikštos rašytiniais teiginiais, vizualiniais ir grafiniais atvaizdais, kad tręšiamasis produktas padeda išvengti augalų ligų, jas gydo arba apsaugo augalus nuo kenksmingųjų organizmų.
  • Tręšiamųjų produktų ženklinimo rekvizitai turi būti aiškiai įskaitomi, nenutrinami ir pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti duomenis ir informaciją.
  • Etiketė arba ant pakuotės išspausdinti ženklinimo rekvizitai pateikiami gerai matomoje pakuotės vietoje.

Primename, kad šiuo metu reikalavimai dėl tręšiamųjų produktų ženklinimo nustatyti Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170 „Dėl Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“. Tačiau šiame teisės akte nustatyti reikalavimai tik dėl dirvožemio gerinimo medžiagų, auginimo terpės ir trąšų, nepažymėtų ženklu „EB trąšos“ („EC fertiliser“), ženklinimo. Nuo š. m. lapkričio 1 d. šiame teisės akte įtvirtintos nuostatos dėl tręšiamųjų produktų nebegalios.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija ir nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode