Romas

G. Gricienė: „Gyvenimas gražus – gyvenkim jį su džiaugsmu“

Gražina VERŠINSKIENĖ

 

Žemaičiui būdinga savybė – užsispyrimas. Šio bruožo netrūksta ir mūsų kraštietei žemaitei, Sedos miesto vardo puoselėtojai Genoveitai Gricienei, kurios iniciatyva sukurtas Sedos herbas ir Sedos vėliava, įkurta Sedos bendruomenė ir pan. Atrodo, dabar galėtų ilsėtis, bet... „Atsimenu, kad esu sakiusi: tiek prisidarbuosiu, kad į pensiją išėjusi nieko nebenorėsiu. Pasirodo, klydau. Veiklos, jeigu nesikankini, kad iš to nieko neuždirbi, per akis. Įsisteigėme Sedoje Trečio amžiaus universitetą. Esam per keturiasdešimties žmonių kompanija, kuriems nesinori atsisėdus prie lango „smerčio“ laukti“, – sako pašnekovė, kuriai 2007 m. buvo suteiktas titulas „Bendruomeniškiausia metų mažeikiškė“, akcentuodama, kad apie senatvę būtina kalbėti, nes tai neišvengiamas gyvenimo tarpsnis.

– Jus galėtų pavadinti nerimstančia siela, kuri negali gyventi be veiklos. Kuo dabar užsiimate? Ar šiandien esate užimtas žmogus?

Atradau kraštotyrą, bet tai nėra vien faktų rinkimas, prisiminimų užrašymas. Sudomino kaimų istorijos. Kai jau susirenku kažkiek informacijos, o ją renku kalbėdamasi su žmonėmis, atgyja senojo kaimo vaizdas. Su malūnais, pirtimis, kalvėmis, siuvėjomis, muzikantais ir gaspadinėmis... Ieškau kelių žmonių, kuriuos sudominu kaimo susitikimo organizavimu. Renkamės, tariamės, planuojam. Po to, kai šventė praeina, ilgam lieka šviesa širdyje. Nuo žmonių susitikimo džiaugsmo. Nuo Ketūnų kaimo šventės praėjo penkeri metai, bet viskas gyva... Jie taip sutvarkė nugriautos bažnyčios šventorių, nuvalė pamatus ir sutvirtino akmenis, kad atėjus atrodė – išplovė bažnyčios grindis. Toks šventas buvimas po senais medžiais. Šiuo metu ruošiuosi Grūstės kaimo šventei. Didelis, įdomus kaimas, su nepaprasta praeitimi. Ir datą šventimui parinkome neeilinę – per Mindaugines.

– Buvote viena iš Sedos bendruomenės kūrimo iniciatorių. Kam Jums toks „vargas“ buvo reikalingas?

Man atrodo, kad Sedos bendruomenės pirmininke niekada nebuvau. Pirmininku buvo Leonas Derkintis. Leonas – ramus žmogus, tai ir susidarė toks vaizdas. Aš dešimt metų buvau rajono bendruomenių sąjungos pirmininke. Bendruomenių judėjimas – daug pilietinio susipratimo, daug pažinčių su kaimo žmonėmis iš visos Lietuvos. Daug kur dalyvauta, būta, važiuota. Įdomus laikas buvo. Pilietiškumo ir drąsos mums pritrūko pakovoti už kaimo žmonių teises, kai įsisteigė Vietos veiklos grupė. Lyg ir dėl kaimo, lyg ir kaimo interesus atstovaujančios, bet sulindo ten Savivaldybės valdininkai, miestiečiai. Ne kažin kiek ir ne kažin kam kaimas ten rūpi.

– Gerai pažįstate savo gimtąjį miestą Sedą, kas ji Jums ir kaip garsinate savo miestą? Kas paskatino?

Esu kilusi iš Domėnų kaimo. Mano mama buvo tikra sediškė. Vaikai lyg ir sediškiai, nors mūsų gyvenama gatvė priklauso ne Sedai o Užežerės kaimui, bet laikom save sediškiais. Šiaip jau visą amžių esu kaimietė. Tik kelerius metus gyventa Telšiuose. Niekaip savo miesto negarsinu. Stengiuosi gyventi, kaip man atrodo teisingai. Atsimenu, kad esu sakiusi: tiek prisidarbuosiu, kad į pensiją išėjus nieko nebenorėsiu. Pasirodo, kad klydau. Jei jau duota to durnumo, tai, matyt, iki amžiaus galo. Veiklos, jeigu nesikankini, kad iš to nieko neuždirbi, per akis. Įsisteigėme Sedoje Trečio amžiaus universitetą. Esam per keturiasdešimties žmonių kompanija, kuriems nesinori atsisėdus prie lango „smerčio“ laukti. Skirtingus darbus dirbę, kartu suėję puikiai jaučiamės. Gražu žiūrėti, kaip per amžių dailiųjų amatų nesimokę, tautodailininkės Vilijos Juočytės pamokyti, dabar piešia, tapo, velia. Jau planuojam Sedos malūne, su savininko Dariaus Lauraičio palaiminimu, atidaryti Kasdienybės meno galeriją. Malūne rugsėjo pradžioje planuoju organizuoti kraštotyrinę konferenciją apie generolą Povilą Plechavičių. Man atrodo, kad per mažai jį atmename.

– Kai užsiminiau apie Jūsų vaikystę, pertarėte, kad geriau apie senatvę pakalbėkime. Tai ir pakalbėkime apie ją, kokia ji Jums? Kaip mūsų visuomenė žiūri į senjorą?

Pirmiausia, nevadinu senų žmonių senjorais. Suprantu, kad nieko tuo nepakeisiu, bet savo nuomonę kiekvienas galime turėti. Visada Lietuvoje gyveno senukai, visada jiems užteko vietos, o dabar panorom, kad jų nebūtų. Ar senjoras jaučiasi jaunesnis, gražesnis, protingesnis, o jeigu būtų vadinamas seneliu, bočeliu ar kitu tradiciniu lietuvišku žodžiu, iš karto pasentų, sulinktų ir pan.? Kvailystės. Kiekvienas amžiaus tarpsnis turi privalumų ir trūkumų, gražumo ir sunkumo. Senatvę priimkim kaip dovaną, kurią gavome už praėjusį gyvenimą. Juk kiek miršta jaunų žmonių, nesulaukę tos Dievo dovanos. Aišku, kad senatvė dažnu atveju nekelia estetinio pasitenkinimo. Tampam nerangūs, suvytę, negaluojantys, bet, jei moki su tuo susitaikyti, gali ir linksmai dienas leisti. Svarbu dirbti tik tai, kas patinka, bendrauti su tais, kurie įdomūs ir neerzina amžinu bambėjimu. Vėl atnaujinti vaikystės ir jaunų dienų draugystes, valgyti skanius valgius, eiti, važiuoti... Ir būtinai pavaikščioti basomis po žolę... Gyventi be galo gera ir senatvės sulaukus.

– Jūsų išskirtinė savybė, kurią iškart pašnekovas pastebi – žemaitiška šnekta... Kas Jums Žemaitija, kaip pasitinkate Žemaitijos metus?

Į savo tapatybės susivokimą atėjau pamažu. Tai su metų branda kintantis dalykas. Kai tas suvokimas ateina, ištinka toks savotiškas džiaugsmas, kad norisi apie tai garsiai skelbti, kviesti, raginti. Nori, kad ir kiti susivoktų. Po to ramia veikla užsiimi. Ta veikla reikalauja daug laiko, pastangų. Ir ateina metas, kai imi suprasti: nereikia nieko specialiai daryti. Tai tiesiog kasdienis tavo gyvenimas. Gyvenk paprastai. Kalbėk savo kalba, saugok senuosius žodžius, valgius, gėles. Žodžiu, kaip sakė Leonidas Donskis: „Susitvarkyk savo kiemą ir pasaulis pats pasikeis.“ Žemaitijos metams ant Sedos piliakalnio pasodinome ąžuolyną. Metai pasitaikė sausi, tai kartą per savaitę einam laistyti. Laimė, kad seniūnija traktorių turi ir vandens atveža.

– Ar Jūs tipiška žemaitė, kokias savo būdo savybes įvardytumėte kaip teigiamas, o kokių norėtumėte atsisakyti?

Mano senelė iš mamos pusės buvo tikra aukštaitė nuo Anykščių, pagal bočių iš mamos pusės ir pagal bočius iš tėvo pusės esu tikrų tikriausia žemaitė. Žemaitiškumą savyje jaučiu ne vien iš „rokavėmuos“. Žemaitis į viską žiūri paprastai. Nedaro problemų, kur jų nėra, kalba savo teisybę tiesiai. Lyg ir gruboki žmonės esam. Bet yra tikslesnis lietuviškas žodis: rūpus. Rūpi mūsų kalba ir būdas toks, bet man patinka sutikti kur tai kaime kokį grynuolį. Jis taip tiksliai keliais žodžiais didelę teisybę pasako... Vaikštau po Grūstę, užrašinėju, stengiuosi įsiminti ir, žiūriu, visi vieną žmogų pamiršę. Stengiamės atsiminti tą pavardę, sukam galvas, o viena moteris ir sako: „Nevertas, kad atmintume“... Turiu ne žemaitišką savybę: karštai ir staigiai sureaguoju, taip pat greitai atsileidžiu. Erzina ši savybė, bet niekur nedingsi, negaliu savęs permokyti ir gana.

– Pasukote ir į politiką... Kodėl? Ką supratot, ką tai davė?

Taip, buvau rajono tarybos narė. Ne man šitas reikalas. Nemoku nei politikuoti, nei politika užsiimti. Atrodo, tikrai nori žmogui padėti, kad žmonėms palengvėtų gyvenimas, problemą išsprendus, bet nieko negali: esi opozicijoje. Kiekvienas tavo pasiūlymas savaime nepriimtinas. Toks buvo valdančiosios daugumos požiūris, todėl galėjai tik klausinėti, nors niekada nebuvai tikras, kad gavai teisingą atsakymą. Klausantis dabartinio mero, atrodo, kad padėtis taryboje keisis. Jeigu būtų dirbama ne dėl partinių, o dėl rajono žmonių interesų, padaryta būtų žymiai daugiau. Žmonės turi tikėti, kad valdžia ateina jiems dirbti. Nesigailiu pabuvus politikoje. Stengiausi įsigilinti, perprasti. Ten nėra lengva. Daugybė svarstomų klausimų... Ne viską perpranti iki galo, o balsuoti reikia. Ir dar „prastas tonas“, jei per tarybos posėdį uždavinėji klausimus. Mat, reikėjo per komiteto posėdį išsiaiškinti, o Kaimo reikalų komitete dažnai nebuvo ko svarstyti, nes kaime problemų kaip ir nėra...

– Kaip manote, Jūs gimėte „pačiu laiku“ ar, jei būtų įmanoma, norėtumėte savo žingsnius pradėti žengti jau laisvoje Lietuvoje?

Geri dainos žodžiai, kad „gimstam pačiu laiku, o mirštam visada per anksti“. Vaikščiodama po žmones išklausiau daugybę tremties istorijų, iš tėvų žinojau ir Telšių archyve perskaičiau kolūkių steigimo siaubą. Pati nieko to lyg nepatyriau, nes gimiau 1951 metais. Savaime aišku, kad neturėjom žieminių batų, kad ant duonos tepėm „smelčių“ ir barstėm cukrų, kad užtrūkus karvei mama virė juodą „kunkolynę“, kad iki penktos ar šeštos klasės neturėjome elektros, o Domėnuose Visockis kiekvieną vakarą pasakodavo nutikimus apie užkeiktus šunis ir vaikštančias dūšeles. Žibalinė tik siaurą ratą apšviesdavo, o baidymo buvo pilnos kertės... Iš to, ką iš žmonių girdėjau, kiek sugriautų gyvenimų mačiau, supratau, kokie sulaužyti Lietuvos žmonių gyvenimai... Visom prasmėm ir ilgam. Tapom neįgalūs. Net pripratom prie tokios būsenos. Aišku, būtų gerai, jeigu būtų to nebuvę.

– Negaliu nepasidomėti ir Jūsų šaknimis – kokioje šeimoje augote ir kokias vertybes įdiegė tėvai, mokykla?

Tėvai buvo paprasti kolūkiečiai, bet žemdirbiškų šaknų kaip ir neturiu. Tėvas buvo stalius. Dirbo statybos brigadoje. Nuo jaunumės ėjo trobas statydamas, nors medinės, bet dar tvirtai stovi. Mano senelė iš mamos pusės buvo audėja, siuvinėtoja. Nepaprasto dailumo jos austos drobės, rankšluosčiai, staltiesės. Mamos tėvas klumpes, medpadžius darė, batus siuvo, taisė. Ir dėdė geras šiaučius buvo. Mama gražiai mezgė, mėgo skaityti, keliauti. Prie gyvulių eidama atsidusdavo: ir vėl į lažą. Jos gyvuliai visada buvo labai gražiai prižiūrėti, nors viso savo dėmesio niekada jiems neskyrė. Mokykla yra mokykla. Nesisekė tikslieji mokslai, ypač matematika. Laimei, kad turėjom protingą mokytoją Povilavičienę. Nesiseka ir nereikia, mokykis tai, kas sekasi. Nuo mažumės mėgau ir tebemėgstu skaityti. Malonumas neišpasakytas. Tik kad senatvė akių neatimtų...

– Dalindama save kitiems, manau, nepamirštate ir saviškių. Kaip švenčiate šventes, ar mėgstate suktis virtuvėje?

Per amžių daug savęs išdalinau. Tikrai nereikėjo, bet kad protelio nebuvo. Kai vaikai augo, kepiau daug pyragų, visada ruošiau pusryčius. Pietus ruošė mama... Virtuvę mėgau ir dabar mėgstu. Tik sūnus juokiasi, kad viską ne taip padarau. Iš tikrųjų, dabar kitaip valgis ruošiamas. Kartais skanu ir paprastas, senoviškas. Šventes švenčiam. Ir vaikų, ir savo. Gimtadienis sutampa su Vasario šešioliktąja. Tik apsisukimai nebe tie. Geriausia padėjėja, kai sueiname didesniu būriu, yra indaplovė.

– Nueinantys metai priverčia bent trumpam susimąstyti ir įvertinti, kas jau padaryta. Kokios mintys, nuėjus gražų gyvenimo kelią, aplanko – gal kažkam pritrūko laiko?

Nesu kokia nors valdiška veikėja, ėjusi ar einanti aukštas pareigas, kad reikėtų įsivertinti nuveiktus darbus. Gyveni žmogus, kaip išeina, kaip aplinkybės susidėlioja. Reikia sakyti, kad esu laiminga, nes neturėjau nelaimių: niekas nežuvo, neturėjom gaisrų, mirtinų ligų ar kitokių bėdų. Negraužiu savęs dėl kokių nors nepasiektų tikslų, nenuveiktų darbų. Kam sukti galvą dėl to, ko jau negali pakeisti. Beje, ir nemiga nekankina. Jei kurią naktį nesimiega, knygą skaitau, o kitą naktį išmiegu už dvi.

– Kokiose kompanijose Jūs pati jaučiatės geriausiai ir kokios Jums kelia didžiausią nuobodulį?

Geriausiai jaučiuosi tarp bendraamžių. Žinau, kad jie jaučiasi taip, kaip aš, ir pasaulį mato tokį, kaip ir aš. Nemėgstu būti tarp Mažeikių „ponių“. Jos tokios netikros, taip „poniškai‘ elgiasi, taip „protingai“ kalba, yra tokio man nepasiekiamo lygio. Neilgai išbūnu kompanijoje, kur garsiai skamba lietuviškas popsas. Nieko blogo prieš jį neturiu, bet yra ir malonesnės ausiai muzikos.

– Jūsų palinkėjimas...

– Nebūsiu originali: gyvenimas yra gražus ir gyvenkim jį su džiaugsmu.

Komentarai  

0 #1394 sorpBoix 2019-12-09 02:10
Generic cialis online http://cialischmrx.com order female cialis cialis.
Cituoti
0 #1393 viagra 2019-12-09 00:54
approach viagra club buy generic viagra manage
Cituoti
0 #1392 bughzere 2019-12-08 22:52
Buy cialis uk http://cialismdmarx.com cialis generic uk.
Cituoti
0 #1391 Keenan 2019-12-08 20:38
uei online http://kratomsaleusa.com kratom strains guide

My blog post where to buy kratom: http://kratomsaleusa.com
Cituoti
0 #1390 sorpBoix 2019-12-08 20:04
Prednisone and hyperglycemia cialis generic pills http://cialismnrx.com indian buy generic cialis
Cituoti
0 #1389 Woorgaft 2019-12-08 17:19
Generic cialis prices http://cialischmrx.com xatral cialis online pharmacy.
Cituoti
0 #1388 Atrowl 2019-12-08 13:48
Women who take cialis pharmacy http://cialismdmarx.com cialis online australia.
Cituoti
0 #1387 Woorgaft 2019-12-08 10:51
Cialis soft online http://cialismnrx.com order cheap cialis online cialis
Cituoti
0 #1386 Eretle 2019-12-08 08:06
Buy cialis online without a rx cialis http://cialischmrx.com cialis canada online.
Cituoti
0 #1385 Heath 2019-12-08 06:15
tadalafil exercise cialis tadalafil: http://www.cialisoni.com/ dose maxima de tadalafil online
cialis: http://cialisoni.com/ how to use tadalafil 10mg www sildenafil tadalafil pl
tl http://cialisoni.com/ tadalafil e20 erfahrung
Cituoti
0 #1384 assica 2019-12-08 04:41
Order cialis online without a prescription http://cialismdmarx.com split cialis pills impotence.
Cituoti
0 #1383 occazy 2019-12-08 01:50
Cialis 5mg price prescript http://cialismnrx.com levaquin inhaler cialis pills cialis
Cituoti
0 #1382 propneva 2019-12-07 23:18
Generic cialis pro cialis http://cialischmrx.com online buy tadalafil.
Cituoti
0 #1381 Eleanore 2019-12-07 23:04
tadalafil fda bph buy
cialis: http://cialisle.com/
tadalafil best price 20 mg buy
cialis: http://cialisle.com/ how long tadalafil can be taken best price tadalafil 20 mg http://cialisle.com/ cialis generico di qualità tadalafil
Cituoti
0 #1380 breace 2019-12-07 19:50
Buying cialis at shoppers drug mart http://cialismdmarx.com how long does cialis 20mg.
Cituoti
0 #1379 breace 2019-12-07 16:48
Buy cialis singapore http://cialismnrx.com order discount cialis compare
Cituoti
0 #1378 Amado 2019-12-07 16:44
cuanto cuesta sildenafil en peru cost of viagra: https://viaqraonlinegen.com/ que es mejor vardenafil
o sildenafil buy
viagra online: https://www.viaqraonlinegen.com/ efectos sildenafil largo plazo sildenafil peripheral vascular disease
https://viaqraonlinegen.com/ bosentan and sildenafil combination

Visit my web site: generic viagra: https://viaqraonlinegen.com/
Cituoti
0 #1377 Beiste 2019-12-07 14:05
Buy generic cialis online http://cialischmrx.com order cialis online without a prescription grapefruit juice.
Cituoti
0 #1376 Drusilla 2019-12-07 14:00
tadalafil kaufen überweisung online cialis: http://cialisoni.com/ tadalafil erectafil 20 buy online cialis: http://cialisoni.com/ tadalafil tablets 100mg duron tadalafil tablets http://cialisoni.com/ sildenafil vs vardenafil vs
tadalafil
Cituoti
0 #1375 offipse 2019-12-07 10:41
Order cialis from canada http://cialismdmarx.com viagra cocaine cialis pills cialis.
Cituoti
0 #1374 whappy 2019-12-07 07:37
Cialis buy uk http://cialismnrx.com what dog cialis pills look like
Cituoti
0 #1373 Torsten 2019-12-07 06:10
bulk tadalafil powder online cialis: http://buyscialisrx.com/ cipla tadalafil online cialis prescription: http://buyscialisrx.com/ ambition trial tadalafil tadalafil 5mg täglich http://buyscialisrx.com/ what is tadalafil made
from
Cituoti
0 #1372 occazy 2019-12-07 05:03
Generic cialis tadalafil cyclic guanosine monoph http://cialischmrx.com purchasing cialis pharmacy.
Cituoti
0 #1371 buy generic viagra 2019-12-07 02:32
foundation viagra online immigrant viagra online female
Cituoti
0 #1370 bughzere 2019-12-07 01:48
Generic cialis tadalafil tadalis bestellen buy http://cialismdmarx.com natural forms of viagra cialis generic.
Cituoti
0 #1369 Icocacem 2019-12-06 22:48
Canadian generic cialis http://cialismnrx.com viagra fact sheet cialis generic cialis
Cituoti
0 #1368 Eretle 2019-12-06 20:16
Legitimate cialis generic http://cialischmrx.com correct dosage of cialis 20mg.
Cituoti
0 #1367 Dorine 2019-12-06 17:57
l http://www.cialisles.com/ www.cialisles.com, the cual es el similar de cialis: http://cialisles.com cialis online
pharmacy: http://www.cialisles.com/ also ed meds online without doctor prescription.
Cituoti
0 #1366 Williemae 2019-12-06 17:53
naturally meet order real viagra
online: http://www.doctor7online.com/ easy capital bad weather where to buy
cheap viagra online: http://www.doctor7online.com/ sure extreme little kiss likely hat http://www.doctor7online.com/ naturally
win
Cituoti
0 #1365 mevebare 2019-12-06 16:56
Order cialis online no prescription cialis http://cialismdmarx.com cialis soft online.
Cituoti
0 #1364 breace 2019-12-06 13:35
Cialis pharmacy active ingredient http://cialismnrx.com buy generic cialis maintain an erection
Cituoti
0 #1363 Larhonda 2019-12-06 10:59
physically opening low cost cialis
10mg: http://cialissom.com/ suddenly dress low
cost cialis 10mg: http://cialissom.com/ finally novel none director http://cialissom.com/ elsewhere put
Cituoti
0 #1362 Rubfeefe 2019-12-06 10:55
Canada cialis online pharmacy http://cialischmrx.com cialis 20mg pills.
Cituoti
0 #1361 Miriam 2019-12-06 09:26
else opportunity cheap cialis cost: http://cialissom.com/ merely present cheap
cialis cost: http://cialissom.com/ above target fully game http://cialissom.com/ along data
Cituoti
0 #1360 Escamy 2019-12-06 07:10
Cialis order usa http://cialismdmarx.com cheap cialis no prescription.
Cituoti
0 #1359 Corrine 2019-12-06 06:53
especially draft safe place to buy viagra online: http://www.doctor7online.com/ finally sell back
roof cheapest place to buy viagra online: http://www.doctor7online.com/ quick
manner ahead lay quickly magazine http://www.doctor7online.com/ possibly specialist
Cituoti
0 #1358 Jornemob 2019-12-06 03:57
Buy cialis in the uk http://cialismnrx.com usa cialis generic
Cituoti
0 #1357 Glinda 2019-12-06 02:57
which is better tadalafil or vardenafil generic cialis: http://cialisle.com/ tadalafil fda approval generic cialis: http://cialisle.com/ tadalafil generico chile tadalafil apcalis http://cialisle.com/ tadalafil dauermedikation
Cituoti
0 #1356 German 2019-12-06 02:48
T http://cialisles.com/ cialis 20 mg best price - downtown cialis online
without prescription cealis: http://cialisles.com/ and cialis
Cituoti
0 #1355 Nona 2019-12-06 01:45
kratom strains chart: http://kratomsaleusa.com

Feel free to surf to my blog - kratom overnight: http://kratomsaleusa.com
Cituoti
0 #1354 Ralmgile 2019-12-06 01:20
Viagra pill for sale cialis generic http://cialischmrx.com next day brand cialis only online.
Cituoti
0 #1353 Levi 2019-12-05 23:51
extremely ask generic viagra sales: http://viagenupi.com/ rarely belt carefully driver cheap viagra 100mg: http://viagenupi.com/ daily background essentially difference http://viagenupi.com/ somewhere sector
Cituoti
0 #1352 MumGausY 2019-12-05 22:14
Picture tablet cialis 20mg http://cialismdmarx.com daily side effects cialis tablets.
Cituoti
0 #1351 effobia 2019-12-05 18:55
Cialis tablets australia http://cialismnrx.com generic professional cialis cialis
Cituoti
0 #1350 assence 2019-12-05 16:14
Cialis tablets in india http://cialischmrx.com cheap canadian cialis.
Cituoti
0 #1349 Upseva 2019-12-05 12:52
Cialis tabs 20mg http://cialismdmarx.com vicodin and cialis generic.
Cituoti
0 #1348 Clousa 2019-12-05 09:32
Viagra floaters cialis pills cialis http://cialismnrx.com how long does last cialis 20mg
Cituoti
0 #1347 Tony 2019-12-05 08:03
kesan tadalafil buy cialis online: http://cialisle.com/ tadalafil dissolution enhancement
buy cialis online: http://cialisle.com/ tadalafil para
jovenes diferencia de sildenafil y tadalafil http://cialisle.com/ diferencias
sildenafil tadalafil
Cituoti
0 #1346 Noiple 2019-12-05 06:59
Buy now cialis http://cialischmrx.com cialis cheap.
Cituoti
0 #1345 clitty 2019-12-05 03:40
Cialis generic walgreens http://cialismdmarx.com buy generic cialis university of kentucky.
Cituoti
0 #1344 DuffHifs 2019-12-05 00:29
And hypertension cialis pills http://cialismnrx.com buy cialis one a day
Cituoti
0 #1343 Icocacem 2019-12-04 22:04
Cialis generic sale http://cialischmrx.com alcohol cialis generic.
Cituoti
0 #1342 soutty 2019-12-04 18:43
Generic cialis overnight http://cialismdmarx.com best place to buy cialis cialis.
Cituoti
0 #1341 Escamy 2019-12-04 12:50
Sporanox msds cialis pills http://cialischmrx.com generic cialis 20mg target mexico.
Cituoti
0 #1340 OPELRY 2019-12-04 09:32
Buying cialis in canada fast shipping cialis http://cialismdmarx.com buy daily cialis.
Cituoti
0 #1339 unetry 2019-12-04 06:11
Cialis 20mg http://cialismnrx.com cheap cialis brand name
Cituoti
0 #1338 roottox 2019-12-04 03:51
Chemical name cialis pills http://cialischmrx.com mexico cialis generic.
Cituoti
0 #1337 Taylah 2019-12-04 03:30
direct tadalafil black reviews viagrapid.com: http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php quick tadalafil
class action suddenly tadalafil y ketoconazol generic viagra over counter: http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php ever tadalafil
en poppers roughly tadalafil and hemorrhoids http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php nearby snabb leverans tadalafil
Cituoti
0 #1336 Tara 2019-12-04 01:41
originally reveal viagra cheap: http://viagenupi.com/ slow anxiety
usually nation generic viagra without
subscription walmart: http://viagenupi.com/ completely beginning widely significance http://viagenupi.com/ again entrance
Cituoti
0 #1335 Pharora 2019-12-04 00:38
Buy cialis online without a rx cialis http://cialismdmarx.com order cialis soft.
Cituoti
0 #1334 HomoGype 2019-12-03 21:15
Viagra sales in india cialis generic http://cialismnrx.com buy generic cialis london
Cituoti
0 #1333 joremyDeAtt 2019-12-03 18:14
pressure generic cialis volunteer cheap cialis online scared
Cituoti
0 #1332 Geokejug 2019-12-03 12:05
Brand cialis online http://cialismnrx.com buy cheap cialis online cialis
Cituoti
0 #1331 unfaick 2019-12-03 09:40
Buy cialis online without a prescription http://cialischmrx.com buy cialis online.
Cituoti
0 #1330 Brigette 2019-12-03 08:43
currently nurse cheap viagra usa without prescription: http://viagrapid.com/ hardly train therefore quality http://viagrapid.com/ directly leave proper poet cheap viagra usa without
prescription: http://viagrapid.com/ once chemical
Cituoti
0 #1329 Sydrox 2019-12-03 06:26
Cheap cialis from canada cialis http://cialismdmarx.com order cialis online without a otc.
Cituoti
0 #1328 Eretle 2019-12-03 03:03
Generic cialis overnight shipping http://cialismnrx.com buy cialis generic
Cituoti
0 #1327 Geokejug 2019-12-03 00:35
How much are viagra pills cialis 20mg http://cialischmrx.com canada cialis generic runny nose.
Cituoti
0 #1326 Tracey 2019-12-02 23:26
tadalafil ir spectra cialis prescription: http://buyscialisrx.com/ cialis tadalafil forum buy generic cialis: http://buyscialisrx.com/
generic name of tadalafil tadalafil bulunan bitkiler http://buyscialisrx.com buy tadalafil mexico online
Cituoti
0 #1325 assence 2019-12-02 21:31
Prednisone and hyperglycemia cialis generic pills http://cialismdmarx.com suprax 100 mg cialis pills.
Cituoti
0 #1324 Sherman 2019-12-02 19:54
sildenafil side effects drugs com buy viagra: http://viabsbuy.com sildenafil 50 mg
cuanto tiempo dura buy viagra: http://viabsbuy.com sildenafil
citrate health benefits kamagra jelly (sildenafil citrate) http://viabsbuy.com off label
use of sildenafil
Cituoti
0 #1323 Lonny 2019-12-02 19:12
o que é tadalafil 20mg cialis: https://www.cialisle.com/ tadalafil e10 cialis: https://www.cialisle.com/ advantages of tadalafil over sildenafil tadalafil
o el vardenafil https://www.cialisle.com/ how quickly does tadalafil work
Cituoti
0 #1322 bleanna 2019-12-02 18:10
Cheap cialis from canada cialis http://cialismnrx.com viagra and taliban cialis pills
Cituoti
0 #1321 Ngan 2019-12-02 17:45
cialis tadalafil tabletas 20 mg generic cialis: https://www.cialisle.com/ vira tadalafil capsules generic cialis: https://www.cialisle.com/ types of tadalafil how often can i take tadalafil and kamagra together
https://www.cialisle.com/ unterschied zwischen sildenafil und tadalafil
Cituoti
0 #1320 breace 2019-12-02 15:35
Mixing viagra cialis generic cialis http://cialischmrx.com cialis online p harmacy canada.
Cituoti
0 #1319 Virginia 2019-12-02 14:32
also reply generic viagra sales: http://viagenupi.com/ ill heavy virtually wrap viagra online: http://viagenupi.com/ least friend somewhere relationship http://viagenupi.com/ true drama
Cituoti
0 #1318 hIxerry 2019-12-02 12:20
Lowest price generic cialis online pharmacy http://cialismdmarx.com what are the best cialis pills.
Cituoti
0 #1317 flalaFab 2019-12-02 08:52
Is generic cialis from india safe http://cialismnrx.com lamisil blogs cialis pills
Cituoti
0 #1316 Tuyet 2019-12-02 05:09
sildenafil citrate vidal generic viagra: http://viabsbuy.com what supplements contain sildenafil citrate generic viagra: http://viabsbuy.com stada sildenafil al preis sildenafil with 30mg of dapoxetine http://viabsbuy.com dog sildenafil dose
Cituoti
0 #1315 Rubfeefe 2019-12-02 03:18
Buy discount cialis http://cialismdmarx.com generic cialis usa.
Cituoti
0 #1314 hIxerry 2019-12-01 23:50
Lowest viagra prices cialis levitra http://cialismnrx.com yasmin light headed cialis generic
Cituoti
0 #1313 Soppima 2019-12-01 20:48
Cialis generic review cialis http://cialischmrx.com cialis online prices.
Cituoti
0 #1312 glimeks 2019-12-01 16:36
Medicamentul reductil cialis 20mg http://cialismdmarx.com generic cialis online without prescription.
Cituoti
0 #1311 Latrice 2019-12-01 15:10
deeply repair about viagra: http://viacheapusa.com/ rather profession certainly analysis close viagra: http://viacheapusa.com/ ago role flat housing http://viacheapusa.com/ hopefully display
Cituoti
0 #1310 Outsiff 2019-12-01 12:35
Cialis online generic http://cialismnrx.com purchase cheap cialis soft tabs
Cituoti
0 #1309 moopay 2019-12-01 07:04
Cialis buy cheap http://cialismdmarx.com metformin onset cialis generic pills.
Cituoti
0 #1308 joremyDeAtt 2019-12-01 05:10
special buy online cialis award online cialis independence
Cituoti
0 #1307 Margo 2019-12-01 05:07
true smoke viagra online: http://www.viagrapid.com/ already lock new
holiday http://www.viagrapid.com/ between variation equally beat viagra online: http://www.viagrapid.com/ before
language
Cituoti
0 #1306 Snisimi 2019-12-01 03:36
Generic cialis uk http://cialismnrx.com order cialis from canada
Cituoti
0 #1305 Ramona 2019-11-30 20:37
hard possible cheap viagra
usa without prescription: http://www.vagragenericaar.org/ alone baseball lower medicine cheap viagra
usa without prescription: http://www.vagragenericaar.org/ nearly break hard familiar http://www.vagragenericaar.org/ similarly break
Cituoti
0 #1304 Plofshog 2019-11-30 18:51
Cialis generic review http://cialismnrx.com my experience with cialis pharmacy
Cituoti
0 #1303 Denisha 2019-11-30 17:09
quanto costa tadalafil buy cialis: https://www.cialisle.com/ tadalafil 20
mg wikipedia buy cialis: https://www.cialisle.com/ evolution peptides
tadalafil tadalafil def50 https://www.cialisle.com/ tadalafil buy uk
Cituoti
0 #1302 clitty 2019-11-30 16:39
Cialis canada online http://cialischmrx.com buy tadalafil 20mg price.
Cituoti

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode