Jungia meilė – žmogui, tikėjimui ir tėvynei

 Mažeikių rajone veikia ne viena nevyriausybynė organizacija, tarp kurių yra ir maltiečiai, jų grupė gyvuoja tik Viekšniuose. Šiai grupei vadovauja ilgametė Viekšnių gimnazijos pedagogė, Maltos ordino pagalbos tarnybos savanorė, projekto ,,Viekšnių maltiečių vaikų dienos centras“ vadovė, kuri šiandien puslapio skaitytojams pasakoja apie savo ir moksleivių kelią į savanorystę, pagalbą vargstantiems, vykdomą veiklą ir ateities planus.

Augo didelėje šeimoje

Gimiau ir užaugau Mažeikių rajono Kurmaičių kaime, mokiausi dabartinėje Merkelio Račkausko gimnazijoje. Mano vaikystė buvo šviesi, nežiūrint į tai, kad augau didelėje šeimoje. Gyvenom toli nuo mokyklos. Nebuvo jokių pavežėjimų, nemokamų maitinimų, jokių pašalpų. Mūsų tėvai buvo šviesuoliai, išsilavinę žmonės. Jų garbės reikalas buvo išlaikyti ir gražiai užauginti savo aštuonis vaikus. Dažnai prisimenu savo tėtį, kuris, atidirbęs naktinėje pamainoje, dieną skubėdavo į kitą darbą. Buvome pagal tėvų išgales aprūpinti, o, svarbiausia, turėjome pasiaukojančią tėvų meilę, nepatyrėme jokio smurto, patyčių.

Tėvai mus auklėjo labai paprastai, bet, kaip dabar suprantu, išmintingai, nemoralizavo, o tiesiog savo gyvenimu rodė pavyzdį. Neatsimenu jokių bausmių, nes buvo tiesiog kalbamasi taip, kad pats susiprasdavai, ką ne taip darai. Šiandien galiu pasidžiaugti, kad visi mano broliai ir seserys yra pavyzdingi tėvai, seneliai, visi Lietuvoje, visi, nežiūrint amžiaus cenzo, dirbantys.

Lėmė tėvų pavyzdys

Mūsų tėvai buvo dvasingi žmonės. Jie visad padėdavo gyvenimo nuskriaustiems, neįgaliems žmonėms, griežtai reaguodavo į bet kokius bandymus tyčiotis iš jų. Gal todėl ir kreipdavosi kaimo vargšai pagalbos ne į tuometinę miliciją, o į juos. Tai man labai įstrigo atmintyje. Tėtis ne tik buvo užtarėjas, bet ir padėjo spręsti įvairius socialinius klausimus, susitvarkyti dokumentus, nueiti pas gydytoją. Matydama tokį pavyzdį, supratau, kad visada turiu padėti už save silpnesniam. Gal todėl ir savo gyvenimo darbinėje ir visuomeninėje veikloje visada imuosi darbų, kur galiu padėti žmogui.

Jau vaikystėje žinojau, kad dirbsiu tik pedagoginį darbą. Geriausią praktinį profesijos pasirinkimo testą, kaip dabar suprantu, atliko mano tėvai. Aš turėjau pasirinkti, ar noriu prižiūrėti mažesniuosius vaikus, ar eiti ravėti daržų. Aš visada rinkausi mažųjų priežiūrą, man patiko rūpintis jais. Dariau tai atsakingai, tėvai manimi pasitikėdavo, tad ir maudynės Ventoje praeidavo saugiai. Mano trejais metais jaunesnė sesuo visada rinkdavosi darbą daržuose, kitokią pagalbą tėvams ir tapo inžiniere. Taigi didelėje šeimoje buvo galimybė išbandyti save praktinėje veikloje, sužinoti, koks darbas mielas tavo širdžiai.  

Pasirinko pedagoginį darbą

Viekšnių gimnazijoje dirbau 43 metus. Turėjau laimę būti jaunų žmonių sukūry, gyventi jų rūpesčiais ir džiaugsmais. Gimnazijoje dirbau įvairiose pareigose. Pradėjau dirbti bibliotekos vedėja, vėliau dirbau pradinių klasių mokytoja, socialine pedagoge, karjeros mokytoja. Ilgą laiką teko dirbti direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Dabar tęsiu pedagoginį darbą Viekšnių Šv.Jono Krikštytojo parapijos maltietiškame vaikų dienos centre, vadovauju projektui ,,Viekšnių maltiečių vaikų dienos centras“. Išėjusi iš gimnazijos, dirbu su tais pačiais Viekšnių gimnazijos įvairaus amžiaus grupių vaikais ir jaunimu, esu Viekšnių jaunųjų maltiečių grupės vadovė.

Subūrė grupę

Viekšnių jaunųjų maltiečių grupę subūriau iš 10-ties žmonių 2010 metų gruodyje. Savo aplinkoje mačiau daug įvairaus amžiaus vaikų, kurie norėjo daryti ką nors gera, būti savanoriais. Taip pat mačiau daug visuomenės žaizdų, kurias reikia gydyti jauno žmogaus veiklumu, nuoširdumu, atjautimu bei pagalba vyresniam ar jaunam žmogui.

Maltiečių veiklos tikslas, pagrįstas tikėjimo išsaugojimu ir pagalba vargstantiems, man pasirodė labai patrauklus, atitinkantis mano gyvenimo vertybes. Užteko savo mintis ir idėjas paskleisti savo jauniesiems draugams, pritariančių atsirado nemažai.

Šiandien maltiečių narių skaičius išaugo dvigubai. Viekšnių maltiečiai yra aktyvūs Maltos Ordino Pagalbos Tarnybos organizuojamų renginių, akcijų, mokymų, stovyklų dalyviai. Kasdienė mūsų veiklos sritis – pagalba Vaikų dienos centro vaikams. Maltiečiai yra nuolatiniai vaikų dienos centro pagalbininkai ir švenčių organizatoriai. Savanoriams, neturintiems darbo patirties, ši veikla yra puiki alternatyva ugdyti kompetencijas, prieinama ir naudinga terpė tobulėjimui. Kaip atlygį už savanorišką darbą maltiečiai gauna žinias, susikuria bendraminčių ratą, įgyja patirties, užmezga naudingus ryšius, praplečia pasaulėžiūrą.

Šiais metais mūsų veikla išsiplėtė, pradedame rūpintis labiausiai pažeidžiama Viekšnių gyventojų grupe –senjorais. Spalio 1 d. suorganizavome Senjorų dienos minėjimą, pasveikinome ir pavaišinome senjorus, kartu pasilinksminome. Dabartiniu metu ruošiamės tradicinei Maltiečių sriubos akcijai, kuri vyks gruodžio 16 d. kartu su Viekšnių eglutės įžiebimo švente. Turime ir ateities planų. Mūsų miestelyje dar daug socialinių problemų, daug žmonių, kuriems reikalinga užuojauta, parama ir pagalba. O pati naujausia žinia – ką tik užsiregistravau į Maltos ordino pagalbos tarnybos organizuojamą piligriminę kelionę į Lurdą su maltiečiais 2017 m. pavasarį. Ši kelionė yra kiekvieno maltiečio svajonė.

Mus, maltiečius, jungia meilė: žmogui, tikėjimui ir tėvynei. Norime meilę ir gerumą dalinti tiems, kuriems jos labiausiai trūksta. Gera žinoti, jog paguodęs ar nusišypsojęs nuliūdusiam žmogui sugrąžinai pasitikėjimą savimi ir aplinkiniais, norą gyventi ir šviesą, šviesą į jo gyvenimą.

 

 

 Kaip rašyti ir skaityti raidines santrumpas 

Nelietuviškos (tarptautinės) santrumpos, sudarytos iš lotyniškų raidžių, lietuviškuose tekstuose rašytinos taip, kaip rašomos originalo kalboje, pvz.:ITTF(International Table Tennis Federation),FAO(Food and Agriculture Organization),NATO(North Atlantic Treaty Organization),BBC(British Broadcasting Corporation),UNESCO(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization),ICAO(International Civil Aviation Organization),ISO(International Organization for Standardization).

Nelotyniško pagrindo rašmenis vartojančių kalbų santrumpos perrašomos lietuviškais rašmenimis, pvz.:ITAR-TASS(Rusijos informacijos agentūra),GOST(standarto pavadinimas).

Jei kitų kalbų pavadinimai plačiai vartojami išversti į lietuvių kalbą, raidinės santrumpos daromos iš jų lietuviško varianto, pvz.:JTO(Jungtinių Tautų Organizacija),NVS(Nepriklausomų Valstybių Sandrauga),ES(Europos Sąjunga).

Pastaba. Dauguma raidinių santrumpų skaitomos kiekvieną raidæ tariant atskirai, kaip ji vadinasi abėcėlėje, pvz.:JAVjot-a-vė,MAem-a,SOSes-o-es. Tik kai kurios skaitomos tariant tų raidžių žymimus garsus, pvz.:NATO,FIAT, o kartais – tariant nelietuviškus raidžių pavadinimus, pvz.:UNESCOjunesko,BBCbi-bi-si,IBMai-bi-em.

Parengta pagal www.vlkk.lt

Puslapį parengė Gajutė ABELKIENĖ

(teminis puslapis „Kasdienybės mozaika“)

Projektas „Iš praeities – į dabartį“. Remia

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode