Jūroje ties Palanga maudytis saugu – vandens ir smėlio kokybė atitinka higienos normas

 

Maudytis Baltijos jūroje ties Palanga yra saugu – vandens ir paplūdimių smėlio kokybė atitinka higienos normas. Tokią išvadą padarė Nacionalinės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyriaus specialistai, paskutinius tyrimus atlikę birželio pabaigoje.

Palangos miesto maudyklų vandens kokybės stebėsena pagal Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus reikalavimus vykdoma kiekvienais metais. Paskutiniai tyrimai atlikti birželio 19 d. Šių tyrimų duomenimis, Palangos miesto maudyklų vandens kokybės mikrobiologiniai ir fizikiniai-cheminiai tyrimai neviršijo Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 reglamentuotų vandens kokybės reikalavimų. Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų atliekų vandens paėmimo vietose nenustatyta.

Mikrobiologinius ir cheminius-fizikinius vandens tyrimus Palangos miesto savivaldybė organizuoja prasidedant maudymosi sezonui ir  visą vasarą. Vandens kokybė reguliariai tiriama Palangos bendrajame paplūdimyje, paplūdimyje ties Birutės parku, moterų paplūdimiuose Palangoje ir Šventojoje, taip pat – ties Rąžės upės žiotimis. Maudyklų vandens kokybė tiriama kas dvi savaites.

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, iš kiekvienos maudyklos vienas vandens mėginys turi būti paimtas prieš pat kiekvieno maudymosi sezono pradžią. Per maudymosi sezoną turi būti paimti ir ištirti ne mažiau kaip 8 mėginiai iš kiekvienos paminėtos vandens bandinių paėmimo vietos. Maudyklų vandens kokybės tyrimus pagal patvirtintą grafiką atlieka Nacionalinės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyrius. Pirmas Palangos miesto maudyklų vandens mikrobiologinis ir fizikinis-cheminis tyrimas paimtas 2017 m. gegužės 22 d. Kiti vandens bandiniai ištyrimui imami kas dvi savaites pagal maudyklų stebėsenos kalendorinį grafiką.

Mėginiai kas dvi savaites imami tose maudyklų vietose, kur tikimasi daugiausia besimaudančiųjų arba kur pagal maudyklos vandens charakteristiką laukiama didžiausia tarša, esant gyliui apie 1 m, ne mažiau kaip iš 30 cm nuo vandens paviršiaus. Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal du mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į HN 92:2007 reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000 / 100 ml vandens.

Taip pat tiriami fizikiniai-cheminiai rodikliai: atliekos, nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos (vizualiai), spalva (vizualiai), skaidrumas (vizualiai), paviršinio aktyvumo medžiagos, fenoliai. Kas dvi savaites Palangos bendrojo paplūdimio Botanikos parko ruože pagal Mėlynosios vėliavos normatyvus atliekamas cheminis vandens tyrimas – naftos tyrimas.

Gegužės 22 d. buvo atlikti ir paplūdimių dirvožemio tyrimai bei paimti smėlio mėginiai iš Palangos bendrojo paplūdimio Botanikos parko ruožo, taip pat –  Palangos ir Šventosios bendrųjų bei moterų paplūdimių. Pagal Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyriaus atliktus parazitologinius ir mikrobiologinius tyrimus visų tirtų Palangos miesto savivaldybės paplūdimių smėlio kokybė atitiko higienos normos reikalavimus. Smėlyje nebuvo aptikta helmintų (kirminų kiaušinėlių ir lervų) bei salmonelių.

Palangos paplūdimių smėlis yra valomas kasdien – valymo darbus atlieka UAB „Palangos komunalinis ūkis“.  

Palangos miesto savivaldybės informacija

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode