„Statoil“ bando išvengti įsipareigojimų?

 

 

Pavasarį Žemaitijos gatvėje pradėta ir sulaukusi gyventojų pasipriešinimo 12-osios Mažeikiuose degalinės statyba jau turėjo būti užbaigta. Stendas, kurį laiką skelbęs apie eksploatacijos pradžią liepos mėnesį, nukabintas. Kodėl?

Dar 2001 metais tuometinis Mažeikių rajono savivaldybės meras Vidmantas Macevičius ir UAB „Lietuva Statoil“ generalinis direktorius Jono Sokas pasirašė sutartį, kuria bendrovė įsipareigojo iki degalinės statybos eksploatacijos pradžios savo sąskaita atlikti aplinkos tvarkymo darbų už 4–5 mln. litų. Jie neatlikti. Teisininkai pripažino, jog sutartis dar tebegalioja ir yra įpareigojanti.

Priešistorė

„Būdas žemaičių“ jau rašė, jog dar kovą pamatę prie jų namų nupjautus medžius bei stumdomas žemes ir pradedamus statybos darbus, Mažeikių Pavasario gatvės gyventojai sunerimo: čia bus statoma degalinė. Jų teigimu, 2001 m. prašyto leidimo statybai tuometis meras V. Macevičius kažkodėl nepasirašė. Gyventojai  mano, jog po 16 metų statybos pradėtos pasikeitus ar apėjus įstatymus. Esą, negavus leidimo statyboms 2001 m., šiemet skubos tvarka išduotas kitas. Sukilę prieš objekto statybą aplinkinių namų gyventojai kreipėsi ne tik į Savivaldybės merą, bet ir į šalies institucijas, tarp jų – ir į Prezidentūrą.

Priminsime, jog „Statoil“ degalinių generalinis direktorius Skirmantas Mačiukas tuomet susitikime pas merą tvirtino, jog sklypas įsigytas dar 2001 m. ir būtent su pakeista paskirtimi, kad būtų galima statyti ir eksploatuoti skystojo kuro degalinę. Savivaldybės architektė Daiva Štakonaitė tąkart patikino, jog dėl sklypo paskirties vyko daug posėdžių, kilo ginčų, tačiau sprendimas nebuvo apskųstas. Mažeikiškiai prisiminė, jog 2001 m. gyventojai buvo sukilę, surinko šimtus parašų. Pasak D. Štakonaitės, parašai pridėti prie detaliojo plano, tačiau dėl jo skundų nebuvo, todėl planas patvirtintas.

Savivaldybės meras Antanas Tenys tąkart teigė, jog nėra jokio pagrindo sustabdyti statybą: „Detalusis planas buvo patvirtintas ir meras V. Macevičius Tarybos spendimu buvo įpareigotas pasirašyti sutartį, o leidimai statybai išduoti praėjusių metų pabaigoje.“

S. Mačiukas statybos pradžios uždelsimą keliolika metų tąkart  „Būdui žemaičių“ aiškino įmonės vadovų kaita ir kitomis priežastimis: „Dabar tiesiog atėjo eilė šiai statybai.“

Pasak dokumentų...

1999 m. gegužės 12 d. tuometinės Mažeikių rajono valdybos sprendimu patvirtintos Mažeikių degalinių išdėstymo schemos. Minėta degalinė tuomet buvo numatyta Žemaitijos–M. Daukšos gatvių sankirtoje. 2000 metais miesto degalinių schema papildoma – joje atsiranda minėta degalinė, adresu: Žemaitijos g. 57/ Pavasario g. 19. Nuo 2000-ųjų vasario mėn. vyko detaliojo plano viešieji svarstymai, paskelbti ir rajono spaudoje. Tų pačių metų rugpjūčio 3 d. Valstybės įmonės „Projektų ekspertizė“ atliko degalinės statybos projekto apžvalgą, kurioje išdėstytos su gyventojais aptartos viešojo detaliojo plano ir jo sprendinių detalės. Įvertinant planavimo organizatoriaus pasirengimą įgyvendinti daugiabučių gyvenamųjų namų aplinkos sutvarkymo priemones, rekomenduota detalųjį planą tvirtinti.

Trys teritorijos

Pagal sutartį degalinės planavimo organizatorius Vidmantas Slėnys įsipareigojo sutvarkyti trijų teritorijų aplinką: pirmoje – Pavasario g. 9,11,13,15,17 namų vidinius kiemus, įrengti 27 automobilių stovėjimo aikšteles, pasodinti 30 dešimties metų medžių, sutvarkyti duobes, apšvietimą, vaikų žaidimų aikšteles, atstatyti žaliąją veją. Į antrąją teritoriją įeina Pavasario g. 19, 21, 23 bei M. Daukšos g. 28, 28 a daugiabučių namų vidinių kiemų sutvarkymas, 30 automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas, 30 dešimties metų medžių pasodinimas ir kitos kaip ir pirmoje teritorijoje numatytos kompensacinės priemonės aplinkai.

Trečioji teritorija – Žemaitijos ir Pavasario gatvių sankryžos kampas su sklypu degalinei. Ši teritorija, pasak gyventojų, esminė, sauganti sveikatą. Sutartimi degalinės atstovai įsipareigojo pastatyti 90 metrų ilgio apsauginę sienelę, įrengti 270 m gatvių bortelių, 1000 kv. m miesto šaligatvių, 300 m takų, skverą (apie 100 kv. m gyvatvorės bei 10–15 suoliukų), pasodinti 80 dešimties metų medžių.

Sutartyje dėl kompensacinių priemonių aplinkai įgyvendinimo teigiama, jog I ir II teritorijose numatytus darbus atlikti iki degalinės techninio-darbo projekto kompleksinio suderinimo, o III teritorijoje numatytus darbus atlikti iki degalinės priėmimo eksploatacijai. Taip pat sutartis įpareigoja nederinti degalinės techninio darbo projekto, kol nebus I ir II teritorijose atlikti darbai ir tinkamai priduoti Savivaldybės komisijai.

Pakeitė projektą

Pasak gyventojų atstovo, mažeikiškio Virginijaus Sungailos, 2000-ųjų gruodžio 12 d. Mažeikių rajono savivaldybė gavo faksą iš „Lietuva Statoil“ su nuoroda pakeisti sutartį: „Gruodžio 13 d. Savivaldybės tarnautojai pradeda vykdyti nurodymą, o 2001-ųjų vasario 8 d. Savivaldybės taryba priima sprendimą pagal degalinės atstovų norą, kur iš sutarties išbraukiama III – esminė – teritorija.“

2016 m. parengtas naujas projektas, pasak V. Sungailos, nederintas nei Savivaldybės taryboje, nei su gyventojais: „Neliko nei I, nei II teritorijos, nekalbant jau apie III, o architektė D. Štakonaitė pavasarį gyventojų susitikime su meru teigė, jog, rengiant naują projektą, remtasi 2000–2001 m. sutartimi ir todėl papildomų svarstymų techninio projekto metu atlikti nereikią.“

Aukšta kaina?

V. Sungailą stebina ir žemės savininkų kaita. Pirmasis pirkėjas, pasak jo, buvo V. Slėnys, iš jo žemę įsigijo „Statoil“ degalinių tinklo projektavimo įmonės atstovas Arvydas Mincė. „Žemė ėjo iš rankų į rankas. Kodėl „Statoil“ nenusipirko iš pirmojo savininko Juozo Bušmos?! Dar keista detalė – kaina. Už 0,4905 ha žemės sklypą „Statoil“ sumokėjo šimtus tūkst. litų, kai vidutinė rinkos vertė kelis kart mažesnė  .“

„Circle K Lietuva“ Finansų ir kontrolės departamento direktorius Sigitas Raila, „Būdo žemaičių“ paklaustas apie tai, nekomentavo: „Negalime vertinti ir komentuoti ankstesnių sklypo savininkų nuosavybės teisių kaitos priežasčių. „Lietuva Statoil“ sklypą įsigijo tuomet, kai apsisprendė dėl plėtros Mažeikiuose.“

Pateikti dokumentai pridavimui

 

„Degalinės statybų pradžią šiek tiek pakoregavo objektyvios aplinkybės  –  nepalankūs orai, dėl kurių maždaug pusę mėnesio teko atidėti būtinus sklypo paruošimo darbus ir atitinkamai užtruko statybos darbų pradžia. Kadangi degalinės priskiriamos ypatingų statinių kategorijai, visam procesui, neišskiriant ir pasiruošimo stadijos, skiriamas išskirtinis dėmesys.

Degalinės statybą leidžiantį dokumentą gavome 2016 metų gruodžio 2 dieną, šiemet kovą vyko sklypo paruošimo darbai, po kurių užbaigimo sklypą perėmė ir darbus pradėjo generalinis rangovas.                     

Atsižvelgiant į konkretų projektą, degalinės statyba vidutiniškai trunka apie 4–4,5 mėnesio. Mažeikių „Circle K“ degalinės statyba užtruko lygiai 4 mėnesius: nuo kovo 12 dienos, kai buvo realiai pradėti statybų darbai, iki liepos 12 dienos, kai mums objektą perdavė vidinė statybų komisija. Liepos pabaigoje pateikėme degalinės pridavimui reikalingus dokumentus, kad statinys būtų pripažintas tinkamu naudoti, – „Būdui žemaičių“ teigė „Circle K Lietuva“ atstovas S. Raila. –  Norime pabrėžti, kad degalinės statyba vyko laikantis išduoto statybos leidimo. Lygiagrečiai bendravome su vietos bendruomene aplinkos sutvarkymo klausimais. Iš susitikimų su kai kuriais jos atstovais bei viešojoje erdvėje pateikiamos informacijos žinome apie jų keliamas abejones, tačiau „Circle K“ nedalyvauja tyrimuose, susijusiuose su trečiųjų šalių sprendimais, ir nėra apie juos informuota, todėl negali jų pakomentuoti.“

Nebando išvengti?

Pasak S. Railos, sprendimus, kokius aplinkos sutvarkymo projektus įgyvendinti, daugiausia nulėmė objektyvios aplinkybės, kurios yra pasikeitusios per 16 metų nuo sutarties su Mažeikių rajono savivaldybe pasirašymo: „Circle K Lietuva“ nebandė ir nebando išvengti sutartinių įsipareigojimų. Tokie teiginiai neatitinka tikrovės, nes darbai vyksta, mes savo sąskaita investuojame į aplinkinių gyventojų gyvenimo sąlygų pagerinimą. Kaimynų labui padaryti darbai: suremontuotas ir išasfaltuotas įvažiavimas į kaimyninius kiemus su stovėjimo vietomis automobiliams; naujai perkloti pėsčiųjų takai; medžiai ir krūmai, numatyti statybų projekte, pasodinti, žalia juosta atitveriant degalinę nuo gyvenamųjų namų;su Pavasario g. 13, 15,17 namų gyventojų atstovais buvo suderinta ir įrengta moderni vaikų žaidimų aikštelė.“

Aiškinosi teisininkai

Praėjusią savaitę Mažeikių rajono savivaldybė sulaukė teisininkų išvados dėl minėtos sutarties, kuria „Lietuva Statoil“ (dabar „Circle K Lietuva“) įsipareigojo iki degalinės Žemaitijos gatvėje eksploatacijos pradžios savo sąskaita atlikti visus darbus, numatytus sutarties prieduose. Pasak žiniasklaidos, teisininkų nuomone, ši sutartis nėra nuginčyta įstatymų tvarka ir yra galiojanti bei įpareigojanti, todėl dabartinė degalinių tinklų savininkė UAB „Circle K Lietuva“ privalo įvykdyti visus dar 2001-aisiais prisiimtus įsipareigojimus.
Teisininkai taip pat akcentavo, kad iki šiol sutartis nėra pažeista, kadangi terminas įvykdyti iš jos kylančias prievoles baigiasi su degalinės statybos užbaigimo procedūromis.

Mažeikių rajono savivaldybės žiniomis, šios procedūros dar nėra pradėtos, dėl to nėra teisinio pagrindo kuriai nors pusei pradėti pažeistų teisių gynimo procedūrą.

Viliasi vadovų veiksmų

„Mažeikių rajono savivaldybės sugalvotas „šou“ su kreipimusi į „nepriklausomą“ advokatų kontorą yra tik bandymas nuslėpti žymiai didesnes nusikalstamas veikas prieš Mažeikių gyventojus, – „Būdui žemaičių“ teigė V. Sungaila. – Mažeikių meras ir Savivaldybės architektė daug kartų kartojo, kad viskas tvarkoje, kad įstatymai nepažeisti. Visa esmė yra ne 2001 metų sutartis, bet 2000 metų sprendiniai, kuriuos tuometiniai veikėjai tiesiog išmetė iš sutarties. Žmonės liko apgauti, su jais buvo elgiamasi kaip su nieko nereiškiančia minia. Jie buvo apvagiami ir tą vagystę pratęsė dabartinė rajono valdžia, nes iš jos kabinetų ir pasisakymų spaudoje tryško melas, nutylėjimai ir laiko tempimas, kad tik ta degalinė būtų pastatyta. Ji pastatyta ir stovi, bet ar ji pradės veikti, kyla labai daug abejonių. Degalinės statybos pradžia buvo neteisėta, nes visų pirma reikėjo sutvarkyti kiemus ir tik po to išduoti leidimą degalinės statybai. Įdomus faktas, kad Valstybinės teritorijų planavimo inspekcijos darbuotojas, kuris tikrino šią statybvietę ir mano pateiktus dokumentus, kažkodėl birželio 22 d. išėjo iš valstybės tarnybos. Tikėtina, kad ši degalinės istorija dar ne vieną išvers iš užimamų kėdžių. Gal nors vienas Tarybos narys, o gal nepasididžiuos ir Seimo narys, sušauks neeilinį Tarybos posėdį, į kurį bus pakviesti visi Tarybos nariai, gyventojai, „Statoil“ atstovai ir mes padėsime dokumentus ant stalo ir išsiaiškinsime, kas ir kaip vyko visų pirma su žemės grąžinimu ir su degalinės statyba bei „Statoil“ įsipareigojimais.“

Nepateikia dokumentų

Dėl galimai neteisėtos degalinės statybos ir įsipareigojimų nevykdymo gyventojai kreipėsi į LR Prokuratūrą, kuri pavedė klausimą tirti Šiaulių apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriui. Šis pareiškėją informavo, kad  medžiagos rinkimo terminas dėl negautų prašomų dokumentų pratęstas iki rugpjūčio 24 d.

„Circle K Lietuva“ atstovas S. Raila tvirtino neturintys jokios informacijos apie prokuratūros tyrimą.

Birutė Šneideraitienė

Ernestos Šneideraitytės nuotrauka

Komentarai  

+5 #1 Degalinės gyventoja 2017-08-11 13:06
Įrengta moderni vaikų žaidimo aikštelė? Gal kokia nematoma? Bjauru skaityt, iš tiesų tai net šaligatvio pilnai nesutvarkė! Dėl architektės sukurpto „miesto degalinių plano“ tai iš vis neverta diskutuot :) Šaunuolis V. Sungaila. Gerai, kad dar yra dar tokių neteisybei jautrių žmonių.
Cituoti

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode