Rotary lankėsi svečias

Lapkričio 23 d. Mažeikių Rotary klube  lankėsi RI apygardos 1462 valdytojas Antanas Čepys. Savo pranešime valdytojas supažindino su šiandieninėmis rotarietiškos veiklos aktualijomis, papasakojo apie vykdomus projektus, dabartinę apygardos struktūrą, atsakė į klausimus. Susitikime su apygardos valdytoju taip pat dalyvavo LR Seimo narys Kęstutis Bartkevičius, kuris taip pat yra rotarietis.

 

Po susitikimo valdytojas, lydimas klubo prezidento Arūno Strikio ir kitų klubo brolių, susipažino su Mažeikiuose įgyvendintais projektais, prie kurių prisidėjo Mažeikių Rotary klubas: aplankytas Melioratorių parkelis, Lietuvos Tūkstantmečio vardo akmuo senamiestyje ir lopšelio-darželio „Bitutė“ druskų kambarys.

Atsisveikindamas apygardos valdytojas paliko įrašą klubo svečių knygoje: „Gerb. Broliai, linkiu kuo geriausios kloties artėjančio klubo 20 jubiliejaus proga. Tegu jūsų projektai toliau gerina vietos bendruomenių gyvenimą. Apygardos 1462 valdytojas Antanas Čepys."

Česlovas ČYŽAS

Powered by BaltiCode