Tarp streikuojančiųjų – ir Mažeikių pedagogai

Gruodžio 8 d. dvi valandas vyko nacionalinis pedagogų įspėjamasis streikas dėl švietimo problemų, kurių Vyriausybė nesprendžia. Jame dalyvo 48 rajonų pedagogai, tarp jų – ir nemažas būrys mažeikiškių.

Dalyvavo ir palaikė

 Kaip informavo Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Mažeikių rajono streiko komitetas, Mažeikių rajone iš viso streikavo 17 ugdymo įstaigų – 340 pedagogų, palaikė – 27 įstaigos – 580 pedagogų. Visu 100 proc. streikavo Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos, Senamiesčio ir Pavasario pagrindinių mokyklų mokytojai. 2 mokytojai streikavo Ruzgų pagrindinėje mokykloje. Nestreikavo ir streikui nepritarė Gabijos gimnazijos bei „Ventos“ progimnazijos kolektyvai.

 Pavasario pagrindinės mokyklos mokytojai buvo savo darbo vietose, o moksleiviai į pamokas rinkosi nuo 10 val., atėjusieji anksčiau turėjo galimybę aktų salėje pasižiūrėti filmą. Senamiesčio pagrindinėje mokykloje susirinkę moksleiviai taip pat buvo užimti, jais rūpinosi administracija, o mokytojai bendravo mokytojų kambaryje. Drauge susibūrė ir Merkelio Račkausko, Viekšnių gimnazijų bei Kalnėnų pagrindinės mokyklos mokytojai. Vytauto Klovos muzikos mokyklos mokytojai tvirtino, jog jiems nebuvo būtinybės streikuoti, tačiau jie tai darantys iš solidarumo su kitų ugdymo įstaigų pedagogais.

 Streikavusių lopšelių-darželių – „Saulutė“ ir „Buratinas“ – kuriuose lankėsi  LŠĮPS Mažeikių rajono profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Judyta Čejauskienė ir „Būdas žemaičių“, pedagogės nuogąstavo dėl didėjančio darbo krūvio ir mažėjančių atlyginimų. Pasak „Buratino“ darbuotojų, kai kurie tėveliai taip pat pritarė streikui, sveikino streikuojančias ir netgi sakė patys galintys prisidėti.

  Pasak LŠĮPS Mažeikių rajono profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkės J. Čejauskienės, streikas praėjo ramiai, be didesnių trukdžių: „Dauguma direktorių pagaliau suprato, kad streikuojama ne prieš juos, o prieš Vyriausybę, kuri nesprendžia švietimo problemų, skriaudžia pedagogus, žarstosi pažadais, tačiau jų nevykdo. “

Streikavo daugiau

 Švietimo ir mokslo ministerijos paskelbtais duomenimis, „gruodžio 8 d. įspėjamajame streike dalyvavo 12 proc., arba 6,4 tūkst. visų šalies pedagogų 49 savivaldybėse. Iš viso įsitraukė apie 13 proc., arba 300 iš daugiau kaip 2300 ikimokyklinio, formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų. Trečdalyje  iš 49 streikuojančių savivaldybių įsitraukė mažiau nei 10 proc. švietimo įstaigų. Tik dviejose savivaldybėse – Ukmergės ir Telšių rajonų – streike dalyvavo daugiau kaip pusė švietimo įstaigų, atitinkamai 60 proc. ir 75 proc.“

      Švietimo profsąjungų duomenys gerokai skiriasi nuo ministerijos pateiktųjų. Skelbiama, kad streikavo virš 350 mokyklų ir daugiau nei 10 tūkst. mokytojų. Kol kas kitos profsąjungos dar nepateikė streiko rezultatų, o LŠĮPS suskaičiavo, jog vien šios profsąjungos streikavo 13 rajonų 112 ugdymo įstaigų 3633 pedagogai.   

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode