Vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina lapkritį išaugo 3,6 proc.

2015 m. lapkričio mėnesį vidutinė natūralaus (4,40proc. riebumo ir 3,41proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 228,4Eur už t. Per lapkričiomėnesįvidutinė natūralaus pieno supirkimo kainapadidėjo3,6proc. (2015 m. spalį ji buvo 220,5Eur už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina š. m. lapkričio mėnesį, palyginti su spaliu, padidėjo 3,9 proc. ir buvo 177,2 Eur už t.

2015 m. lapkričio mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 9,8proc. mažesnė, palyginti su 2014 m. lapkričio mėn. (2014 m. lapkritį ji buvo 874,4Lt už t (253,2Eur už t)).

Per 2015 m. lapkričio mėn. buvo supirkta105,21tūkst. t pieno, 1,0proc. daugiau, palyginti su 2014 m. lapkričiu.

Per 2015 m. sausį-lapkritį iš viso buvo supirkta 1329,36 tūkst. t pieno, 0,1 proc. daugiau, palyginti su 2014 m. atitinkamu laikotarpiu.

Informacija apie 2015 m. lapkričio mėnesio vidutines pieno supirkimo kainas

Eil. Nr.

Įmonėspavadinimas

Vidutinėįmonėsmokėtakainaužnatūralųpieną (Euruž t)

Supirktopieno

pieno, užkurįsumokantnebuvotaikytosnuoskaitos

pieno, užkurįsumokantbuvotaikyta bent vienanuoskaita

vidutinė

riebumas proc.

baltymin-gumas proc.

1

AB „Pienožvaigždės“

236,6

155,6

234,5

4,42

3,44

2

UAB „Marijampolėspienokonservai“

240,9

169,6

240,4

4,34

3,44

3

AB „Rokiškio sūris“

230,2

172,2

228,9

4,35

3,42

4

AB „Žemaitijospienas“

249,0

174,5

246,7

4,43

3,42

5

ŽŪB „Šaltekšnis“

229,5

125,0

229,3

4,59

3,39

6

AB „Vilkyškių pieninė“

220,1

150,1

216,7

4,30

3,36

7

Bariūnų ŽŪB Joniškio r.

291,5

-

291,5

4,48

3,53

8

Pienininkystėskoop. „Žalmargė“

194,2

145,3

190,7

4,49

3,32

9

L. Kaminskienėspsp

163,2

130,7

162,2

4,18

3,16

10

ŽŪK „Pakražantis“

199,9

150,0

199,6

4,37

3,25

11

UAB „Krokialaukiopieninė“

177,9

-

177,9

4,09

3,11

12

ŽŪK „Rešketėnai“

207,2

174,2

206,1

4,60

3,44

13

ŽŪK „Melbras“

208,4

210,5

208,5

4,62

3,36

14

ŽŪK „Senojikryžkelė“

211,1

157,3

210,9

4,54

3,29

15

ŽŪK „Dovainonių agroservisas“

167,3

101,6

162,7

4,59

3,44

16

J.Vaitkevičienės ĮI Alytus

212,0

176,3

210,6

4,40

3,31

17

Raudėnųpienininkųkoop. „Roinga“

135,6

130,6

134,6

4,43

3,23

18

ŽŪB „Pienė“ Kretingos r.

184,4

133,0

183,9

4,41

3,32

19

ŽŪKB „Pienogėlė“, Plungės r.

216,9

158,1

215,4

4,60

3,42

20

UAB „Pienoupės“

191,3

153,7

191,0

4,47

3,32

21

Griškabūdžio ŽŪB, Šakių r.

143,1

-

143,1

4,37

3,07

22

ŽŪK „Pienošaltinis“

161,2

152,0

160,7

4,50

3,43

23

UAB „Liučiūnų žemė“

181,4

143,5

174,3

4,91

3,43

24

ŽŪKB „Pamariopienas“

190,7

149,1

190,6

4,46

3,36

25

KB „Zanavykųkraštopienas“

192,3

147,5

191,8

4,36

3,28

26

ŽŪK „Jonavosjavai“

171,7

-

171,7

4,89

3,50

27

ŽŪKB „Pienobanga“

164,3

-

164,3

4,74

3,49

28

UAB „HOCHDORF Baltic Milk"

277,6

238,2

277,5

4,42

3,55

29

ŽŪK „Paežeriųpienas“

187,4

177,8

187,4

4,59

3,35

30

ŽŪK „Dobilo lapas“

196,7

153,3

195,9

4,55

3,38

31

Koop. „Pieno puta“

190,9

145,3

190,5

4,57

3,42

32

KB „Žalioji lanka“

178,8

136,8

173,4

4,70

3,44

33

ŽŪK „Ėriškiųpienas“

165,4

178,7

167,1

4,56

3,36

34

KB „Dzūkijos pienas“

187,1

131,9

186,0

4,39

3,24

35

KB „Ūkininkųpienas“

163,4

155,1

162,9

4,19

3,24

36

KB „Lietuviškaspienelis“

186,6

125,0

185,4

4,22

3,25

37

UAB „Lukšių pieninė“

250,1

198,2

249,1

4,35

3,44

38

ŽŪK „Džiaugsmelis“

196,0

123,8

193,7

4,41

3,26

39

UAB „Šalva“

207,2

163,5

206,1

4,58

3,49

40

ŽŪK „Šiaurėspienas“

173,0

141,9

172,7

4,43

3,41

41

Koop. „EkoŽemaitija“

284,4

-

284,4

4,72

3,50

42

Koop. „Margės ūkis“

160,3

130,0

160,0

4,18

2,94

43

ŽŪK „Suvalkijos pienas“

199,4

162,3

199,1

4,26

3,26

44

KB „Panemunys“

193,4

133,2

193,0

4,81

3,37

45

KB „Raudonė“

170,5

-

170,5

4,46

3,22

46

ŽŪK „Krosnos pienas“

182,9

-

182,9

4,27

3,27

47

Koop. „EKO tikslas“

349,4

206,0

341,3

4,55

3,45

48

KB „Raseiniųpienas“

177,3

129,3

176,8

4,35

3,28

49

KB „Agrobanga“

256,0

186,5

254,9

4,40

3,50

50

UAB „Transmilk“

155,9

-

155,9

4,37

3,08

51

KB „Pienojūra“

186,3

142,1

185,2

4,48

3,24

52

GalinosAntul IĮ

192,3

162,0

188,6

4,47

3,47

53

Koop. „Pienininkai“

202,6

133,1

202,1

4,36

3,24

54

ŽŪK „Pienas LT“

247,1

194,4

245,2

4,36

3,47

55

UAB „Pakražantė“

169,1

137,9

168,8

4,36

3,24

56

R. Jakučionio IĮ

167,9

167,9

167,9

4,16

3,37

57

ŽŪK „Sodžiai“

177,6

148,4

174,7

4,81

3,41

58

ŽŪK „Sintautųpienas“

184,0

159,4

183,7

4,30

3,24

59

ŽŪK „Normas“

200,3

161,6

199,6

4,51

3,37

60

ŽŪK „Agropienas“

206,2

156,7

203,7

4,46

3,28

61

UAB „Muštuvis“

189,2

132,5

188,5

4,60

3,46

62

UAB „Milkė“

163,6

126,3

163,0

4,36

3,20

63

A. Augėno IĮ

195,4

-

195,4

4,53

3,67

64

UAB „Rimdalė“

213,3

174,1

212,0

4,40

3,34

65

UAB „Sakela“

193,3

152,5

189,6

4,54

3,44

66

UAB „Ineuda“

175,1

148,1

174,4

4,85

3,12

67

UAB „Pienlita“

195,3

119,0

193,1

4,39

3,16

68

UAB „Salgina“

215,1

170,7

214,5

4,51

3,35

 

Vidurkis

230,0

167,8

228,4

4,40

3,41

Pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį (daugiau kaip 1,3 t per dieną), stambiausios Lietuvos pieno perdirbimo įmonės (AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos pienas“, AB „Vilkyškių pieninė“, UAB „Marijampolės pieno konservai“) 2015 m. lapkričiomėnesį už natūralų pieną (4,25proc. riebumo ir 3,52proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 273Eur už t. Ši kaina yra 19,5proc. didesnė už vidutinę natūralaus pieno supirkimo kainą.

Palyginti 2015 m. lapkričio mėnesio natūralaus pieno supirkimo kainą, mokėtą pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį,su spalio mėnesiu, ši padidėjo6,7proc., o palyginti su 2014 m. lapkričiu– ji buvo 9,6proc. mažesnė.

Pažymėtina, kad supirkto pieno dalis iš gamintojų, tiekiančių daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį, sudarėvidutiniškai 45proc. viso šių įmonių supirkto pieno kiekio.

Pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį,

mokėta pieno supirkimo kaina 2015 m. lapkričio mėn.

Eil. Nr.

Įmonės pavadinimas

Natūralaus pieno kaina be nuoskaitų ir priedų Eur už t

Supirkto pieno

Supirkto pieno dalis iš stambių pieno gamintojųproc.

riebumas proc.

baltymin-gumas proc.

1

AB „Pieno žvaigždės“

270

4,31

3,52

45%

2

AB „Rokiškio sūris“

271

4,26

3,54

46%

3

AB „Žemaitijos pienas“

285

4,26

3,50

38%

4

AB „Vilkyškių pieninė“

263

4,15

3,47

43%

5

UAB „Marijampolės pieno konservai“

268

4,25

3,54

62%

 

Vidurkis

273

4,25

3,52

45%

Pastaba: lentelėse vidutinės pieno supirkimo kainos pateikiamos be PVM

Daugiau informacijos suteiks ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Maisto pramonės skyriaus vyr. specialistė Rūta Savickienė, tel. (85) 2391161

Žemės ūkio ministerijos informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode