Euro grupėje aptarti tolesni veiksmai kovoje su COVID-19

Euro grupės posėdyje sutarta įvertinti papildomas priemones, atsižvelgiant į labai greitai besikeičiančią situaciją dėl COVID-19 plėtros bei keliamų ekonominių ir finansinių iššūkių. Pradedamos diskusijos dėl Europos stabilumo mechanizmo (ESM) panaudojimo modalumų bei laukiama naujojo Europos Komisijos (EK) pasiūlymo, sudarysiančio galimybę mobilizuoti papildomą finansavimą nedarbo draudimo schemoms.  

Finansų ministrai Euro grupės posėdyje, vykusiame videokonferencijos būdu, aptarė būtinas papildomas priemones, kurių būtų galima imtis, atsižvelgiant į greitai besikeičiančią situaciją. Svarstytos ESM panaudojimo galimybės: nors dėl konkrečių elementų dar bus diskutuojama, plačiai sutariama, kad ESM finansavimas, kovojant su koronaviruso poveikiu, turi būti prieinamas visoms euro zonos šalims ir sudaryti iki 2 proc. šalies BVP. Tam būtų galima aktyvuoti ESM Griežtesnių sąlygų kredito liniją (Enhanced Conditions Credit Line).

„Būtini sprendimai, užtikrinantys visų euro zonos šalių finansinį stabilumą. Sutarėme, kad rezultatus turėsime greičiau dirbdami egzistuojančių ESM instrumentų pagrindu nei bandydami susitarti dėl naujų. Todėl esamo ESM instrumento – Griežtesnių sąlygų kredito linijos – aktyvavimas būtų tinkamas sprendimas “, – sako finansų ministras Vilius Šapoka.

Posėdyje taip pat buvo pažymėta, kad EK artimiausiu metu pateiks pasiūlymą, numatantį galimybę ES biudžeto lėšų pagrindu mobilizuoti papildomą finansavimą nedarbo draudimui. ES finansavimas papildytų nacionalinių lygmeniu šiam tikslui skiriamas lėšas.

Kovo 23 d. ECOFIN posėdyje ministrai pritarė EK siūlymui aktyvuoti taip vadinamąją bendrąją Stabilumo ir augimo pakto išlygą, padėsiančią užtikrinti tinkamą visų reikiamų priemonių finansavimą. Sutarta maksimaliai lanksčiai taikyti ES valstybės pagalbos taisykles, išnaudoti ES biudžeto galimybes ir Europos investicijų banko potencialą. Europos centrinio banko atstovai pristatė praėjusią savaitę paskelbtą 750 mlrd. eurų vertės Skubią turto pirkimo dėl pandemijos programą, kuria bus siekiama paremti finansų rinkas ir stabilizuoti valstybių narių skolas.

Finansų ministerijos informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode