Siekiama tobulinti valstybės politikų, pareigūnų ir tarnautojų darbo apmokėjimo sistemą

Seimo valdyba nusprendė sudaryti darbo grupę valstybės tarnautojų, valstybės politikų ir valstybės pareigūnų apmokėjimo už darbą teisinio reguliavimo nuostatoms tobulinti ir suderinti. Darbo grupės, vadovas – Seimo Pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas, jo pavaduotojas – Seimo Valstybės valdymo  ir savivaldybių komiteto pirmininkas Valentinas Bukauskas.

Darbo grupei pavesta iki 2016 m. kovo 15 d. parengti siūlymus pakeisti Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (Nr. XIIP-3268) nuostatas dėl valstybės tarnautojų apmokėjimo už darbą sistemos pertvarkymo, siekiant, kad valstybės tarnautojų pareigybių hierarchija bei pareiginės algos koeficientų dydžiai būtų labiau pagrįsti. Darbo grupės taip pat prašoma pateikti siūlymus pakeisti Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio ir Įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektą (Nr. XIIP-3274). Šių pataisų tikslas būtų išlaikyti hierarchiją tarp valstybės tarnautojų, valstybės politikų ir valstybės pareigūnų einamų pareigų ir darbo užmokesčio dydžių.

Seimo valdybos sprendimas priimtas atsižvelgus į Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto (VVSK) kreipimąsi. VVSK 2015 m. gruodžio 9 d. posėdyje svarstė Audito ir Socialinių reikalų ir darbo komitetų raštus, kuriuose informuojama apie priimtus sprendimus daryti pertrauką svarstant Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-3268 ir lydinčiuosius įstatymų projektus. Sprendimai daryti pertrauką minėtų įstatymų projektų svarstyme priimti dėl nustatytų esminių trūkumų pertvarkant valstybės tarnautojų apmokėjimo už darbą sistemą. VVSK, atsižvelgdamas į Audito ir Socialinių reikalų ir darbo komitetų priimtus sprendimus ir jiems pritardamas, nutarė kreiptis į Seimo valdybą dėl darbo grupės sudarymo.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode