Ką turi žinoti gyventojai apie privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimą nuo 2016 metų?

Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Telšių AVMI) primena, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. visas privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokas administruos viena institucija – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (toliau – SODRA), todėl už laikotarpius nuo 2016 m. sausio 1 d. PSD įmokas mokesčių mokėtojai turi mokėti tik į SODROS biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Į dažniausiai gyventojų užduodamus klausimus dėl PSD įmokų mokėjimo tvarkos pasikeitimų atsako Telšių AVMI Mokestinių prievolių skyriaus vedėja, atliekanti viršininko funkcijas Sigita Žudienė.

  Nuo 2016 m. sausio 1 d. keičiasi Privalomojo sveikatos draudimo (toliau PSD) įmokų mokėjimo tvarka. Kokie tai pasikeitimai?

  Pasikeitimų esmė – nuo 2016 m. sausio 1d. visas Privalomojo sveikatos draudimo (toliau PSD) įmokas administruos vienas administratorius – SODRA. Pakeitimai numatytiLietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 (toliau – SDĮ) 8, 15, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatyme.

  Kokias gyventojų grupes paliečia anksčiau paminėti PSD įmokų mokėjimo pasikeitimai?

  Nuo 2016-01-01  įsigaliosiantys pasikeitimai palies asmenis, nurodytus SDĮ 17 straipsnio 5, 7 ir 9 dalyse, kurie iki 2016-01-01 PSD įmokas mokėjo į Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) administruojamas biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas: asmenys, vykdantys individualią veiklą pagal verslo liudijimus; užsiimantys individualia žemės ūkio veikla, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra 2 ekonominio dydžio vienetai (toliau – EDV) ar mažiau, individualia žemės ūkio veikla užsiimantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra daugiau negu 2 EDV ir kurie nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai, taip pat savarankiškai besidraudžiantys asmenys.

  Kam turės būti sumokėtos PSD įmokų įsiskolinimas?

  Privalomus PSD įmokų mokėjimus ir susidariusius PSD įmokų įsiskolinimus už 2015 ir ankstesnius metus, kurie turėjo būti sumokėti VMI iki 2015-12-31, asmenys turės sumokėti sena tvarka į VMI administruojamas sąskaitas, naudojantis galiojusiais įmokų kodais. Verslo liudijimus įsigiję asmenys, kurie patenka į apdraustųjų valstybės lėšomis sąrašą ir (ar) gauna su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, mokėti PSD galėjo vieną kartą per metus, todėl iki 2016 m. gegužės 1 d. PSD įmokas už 2015-uosius taip pat turės sumokėti VMI. Tuo atveju, kai verslo liudijimas 2016 metams įsigyjamas 2015 m. gruodžio mėnesį, PSD įmokos, vadovaujantis SDĮ nuostatomis, turi būti mokamos į „Sodros“ biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Mokesčių mokėtojai, klaidingai sumokėję PSD įmokas (įmokas, kurias turėjo sumokėti „Sodrai“) VMI, gali pateikti Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį teisės pažeidimą permoką (skirtumą) formą FR0781 dėl klaidingai sumokėtų įmokų susigrąžinimo arba įskaitymo kitoms mokėjimo prievolėms padengti.

  Kokiu tikslu atliekami pasikeitimai PSD įmokų administravime?

  Pakeitimai buvo atlikti siekiant palengvinti ir supaprastinti PSD įmokų mokėjimo tvarką, padaryti ją suprantamesnę mokesčių mokėtojams. Po pakeitimų įsigaliojimo, kaip minėta anksčiau, einamojo laikotarpio PSD įmokos bus mokamos tik į SODRA atsiskaitomąsias sąskaitas. Tai leis išvengti kylančių nesusipratimų ir pasekmių dėl mokesčio sumokėjimo ne tam administratoriui.

Tadas BRUŽAS

Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas spaudai

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode