ŽŪM prašymu bus ištirtas maisto pirkimas nepasiturintiesiems

Generalinė prokuratūra, gavusi Žemės ūkio ministerijos prašymą ištirti maisto nepasiturintiesiems pirkimą, pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo vykdant šį pirkimą.

„Dar praėjusiais metais tiek valstybės įmonės Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros vadovybei, tiek valdybai sakiau, kad skirtų ypatingą dėmesį šiam pirkimui, ministerija turėjo nuogąstavimų dėl produktų kainų, todėl rekomendavome atlikti rinkos tyrimus ir kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą. Esama situacija manęs netenkina, todėl kreipėmės į teisėsaugos institucijas tam, kad būtų įvertintos pirkimo procedūros ir tiekėjų veiksmai, o galimai kalti asmenys – patraukti atsakomybėn“, – sako žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.

Perkant maisto produktus labiausiai skurstantiems asmenims buvo vykdomas viešasis pirkimas atviro konkurso būdu, suskirstant pirkimo objektą į 16 dalių. Tiekėjų pateikti pasiūlymai įvertinti pagal mažiausios kainos kriterijų.

Žemės ūkio ministerijai pastebėjus, kad tiekėjų pasiūlytos kvietinių miltų kainos neatitinka rinkos sąlygų ir Viešųjų pirkimų tarnybai nesutikus nutraukti pirkimo procedūras, Rinkos reguliavimo agentūra, kaip perkančioji organizacija, ketina kreiptis į teismą su prašymu panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimą.

Žemės ūkio ministerija ketina aktyviai bendradarbiauti su Generaline prokuratūra, siekiant išsiaiškinti, ar nebuvo padaryta nusikalstama veika, vykdant šį viešąjį pirkimą.

Žemės ūkio ministerijos įsitikinimu, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Europos socialinio fondo agentūra, siekdamos užtikrinti šio pirkimo sklandumą, privalėjo aktyviau dalyvauti produktų įsigijimo kontrolės procese.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode