SSC

VTEK brėžia elgesio gaires vietos politikams

Kaip tinkamai nusišalinti nuo interesų konflikto? Reikalavimus sugriežtinę ir šiurkštaus tarnybinės etikos pažeidimo sąvoką įtvirtinę šiųmečiai įstatymų pakeitimai sukėlė sujudimą savivaldybėse. Netylant skambučiams, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pateikė rekomendacijas merams ir savivaldybių tarybų nariams, kaip tinkamai vengti interesų konfliktų. Šią savaitę paskelbtoje rezoliucijoje „Dėl savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių nusišalinimo“ VTEK detalizavo įstatymais įtvirtintą nusišalinimo formulę „informuoti-nedalyvauti-deklaruoti“.

Plačiau apie tai – pokalbis su VTEK pirmininku Romu Valentukevičiumi.

Metinėje ataskaitoje minite, kad pernai dažniausiai tyrėte politikų elgesį, o dažnas pažeidimas – nenusišalinimas kilus interesų konfliktui. Kodėl tai – tokio masto problema?

Matyti, kad savivaldybėms trūksta aiškumo, todėl šiuo atveju labai svarbu metodinė pagalba. Atlikdami tyrimus matome pavyzdžių, kai, susidūrę su interesų konfliktą keliančiomis situacijomis, savivaldybių tarybų nariai nori nuo jų nusišalinti, bet nesupranta, kaip ir kada tą padaryti.

Galite pateikti pavyzdžių?

Yra buvę nemažai atvejų, kai nusišalinama tik svarstant klausimą savivaldybės tarybos posėdyje, bet ši pareiga nevykdoma pirminiuose etapuose: komitetuose, komisijose, frakcijose ar grupėse. O juk šie klausimo rengimo lygmenys yra vienodai svarbūs ir vienodai rizikingi interesų konflikto grėsmės požiūriu. Taigi buvo būtina patvirtinti aiškią nusišalinimo tvarką, kuria galėtų vadovautis visos savivaldybės. Mūsų rezoliucija savivaldybių merams ir tarybų nariams rekomendacinio pobūdžio, bet ja remdamosi savivaldybės gali tobulinti savo darbo reglamentus, sukurdamos vieningą teisinį reguliavimą ir sudarydamos sąlygas tinkamam vietos politikų elgesiui.

Kodėl netinkamas nusišalinimas taip paplitęs savivaldybėse?

Problema egzistuoja ne vien savivaldybėse, bet galbūt jose yra labiausiai matoma. Nenorėčiau vertinti vien pagal VTEK gaunamų skundų skaičių, kadangi čia tam tikros įtakos turi ir politinė konkurencija. Ji kursto politikų tarpusavio kontrolę, kuri gimdo skundus – dažnai nepagrįstus. Supratome, kad neefektyvu nuolat vien tik nagrinėti skundus, nes rezultatas dažniausiai įtakos turi tik tiriamajam. Taigi išnaudojame mums įstatymų suteiktas galias, kad padėtume užbėgti tarnybinės etikos nusižengimams už akių. Svarbu priminti ir tai, kad šiemet patvirtinome visiems valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims privalomus kriterijus, kuomet jų pareikštas nusišalinimas gali būti nepriimtas. Tačiau tai gali įvykti tik motyvuotu sprendimu ir tik išskirtiniais atvejais: kai nurodytos nusišalinimo aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti, kai neliktų galimybių priimti sprendimą ir kai svarstomas klausimas susijęs su viešosiomis paslaugomis – komunalinėmis, švietimo, sveikatos priežiūros ir t.t.

VTEK atliekami tyrimai kartais parodo, kad nepriimtais nusišalinimais galima gudrauti.

Tokie atvejai parodė, kad reikalauti tinkamai vykdyti įstatymo normas galima tik tada, kai tų normų realizavimas yra visoms pusėms aiškus iki galo. Jeigu nusišalinimą galima realizuoti keliais būdais, tai tikėtina, kad bus pasirinktas patogiausias iš jų. O mums svarbu, kad nekiltų noras piktnaudžiauti ir kad pirmenybė būtų teikiama skaidriam, tinkamam atsiskaitymui apie savo privačius interesus. Netgi kai dalyvaujama nepriėmus nusišalinimo. Būtent tokius atvejus privalu pranešti VTEK, naudojantis interesų deklaravimo informacine sistema (IDIS) ir tinkamai informuoti visuomenę, paskelbus informaciją apie nepriimtus nusišalinimus savivaldybių tinklapiuose. Tai įtvirtina ir šiemet įsigaliojusios Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje bei Vietos savivaldos įstatymų pataisos. Šiuo metu savo duomenų bazėje jau turime informacijos apie maždaug pusę šimto šalies savivaldybėse nepriimtų nusišalinimų. Šie duomenys suteiks galimybę įvertinti rizikas ir atkreipti dėmesį į bet kokius nuokrypius nuo normos. Kitaip tariant, mūsų užduotis – sudaryti nepalankias sąlygas įvairiems interpretavimams, kai siekiama gudrybių.

Kokių rezultatų laukiate po minėtų rekomendacijų paskelbimo?

Trumpalaikėje perspektyvoje – daugiau skundų, nes vietos politikai ims aiškintis, kur galėjo nusižengti jų konkurentai. O per tą laiką išmoks, kaip reikia tinkamai elgtis. Nes vienas dalykas yra parašyti rekomendacijas, o kitas – suformuoti įgūdžius, kaip pagal jas veikti. Taigi ilgalaikėje perspektyvoje skundų skaičius dėl vietos politikų turėtų sumažėti, o mes galėsime nukreipti savo dėmesį į kitas svarbias tarnybinės etikos sritis ir spręsti kitas sistemines problemas.

VTEK informacija

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode