Ssc pirmasis
Keičiami reikalavimai valstybės valdomų įmonių veiklai

Siekiant ekonomiškai naudoti viešąsias lėšas naikinamos perteklinės valstybės valdomų įmonių valdymo procedūros ir didinami skaidrumo reikalavimai didelėms valstybės valdomoms įmonėms. Nuo šiol visos valstybės valdomos įmonės galės rengti mažiau įvairių ataskaitų, o didelėms valstybės valdomoms įmonėms Skaidrumo gairės taps privalomos. Šiems Ūkio ministerijos siūlymams dėl valstybės valdomų įmonių veiklos šiandien pritarė Vyriausybė.
Siekiant sumažinti administracinę naštą valstybės valdomoms bendrovėms, naikinamas reikalavimas rengti 3, 9, 12 mėnesių tarpinius pranešimus ir 3, 9, 12 mėnesių tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius. Administracinė našta mažės ir valstybės įmonėms, atsisakant reikalavimo rengti tarpines 3, 9, 12 mėnesių veiklos ataskaitas.
„Vyriausybės patvirtinti Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo pakeitimai leis valstybės valdomoms bendrovėms rengti tik metinius ir pusės metų pranešimus ir finansinių ataskaitų rinkinius, o valstybės įmonėms – metines ir pusės metų veiklos ataskaitas. Tai sumažins administracinę naštą valstybei atstovaujančioms institucijoms, teiksiančioms Valdymo koordinavimo centrui valstybės valdomų įmonių metinius ir pusės metų dokumentus bei Valdymo koordinavimo centrui, rengsiančiam minėtų dokumentų pagrindu apibendrinančias ataskaitas apie valstybės valdomas įmones“, – teigia ūkio viceministras Gediminas Onaitis.
Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių pakeitimai įgyvendinti pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Lietuvos valstybės valdomų įmonių valdymo apžvalgoje pateiktas rekomendacijas Lietuvai ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo nuostatas.
Įgyvendinant EBPO rekomendacijas, pavedama valstybei atstovaujančioms institucijoms užtikrinti, kad pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą didelių įmonių kategorijai priskirtos valstybės valdomos įmonės Skaidrumo gairių nuostatų laikytųsi privalomai.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode