Ssc pirmasis
Žemaitijos kolegija – likviduojama

    akar Vyriausybės posėdyje svarstytas klausimas ir priimtas nutarimas dėl Žemaitijos kolegijos likvidavimo, kadangi atlikto pakartotinio išorinio veiklos vertinimo išvados buvo nepalankios šiai kolegijai ir ji nebuvo akredituota. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu leidimas vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą kolegijai panaikintas.

Siūlė pertvarkyti

      Kaip teigiama LR Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės aplinkos departamento Švietimo, mokslo ir kultūros skyriaus pažymoje, Žemaitijos kolegijos taryba priėmė nutarimą, kuriuo pritarė Žemaitijos kolegijos pertvarkymo į mokymo centrą, kurį sudarytų Rietavo profesinė mokykla, joje veikiantis koleginių studijų centras ir kvalifikacijos kėlimo bei perkvalifikavimo centras, modeliui, tačiau, Švietimo ir mokslo ministerijos manymu, netikslinga steigti profesinę mokyklą Rietave, kadangi Plungės profesinėje mokykloje yra įkurtas žemės ūkio srities sektorinio praktinio mokymo centras ir šios mokyklos Rietavo filialas.

Perims kitos kolegijos

Švietimo ir mokslo ministerija pasiūlė nuo šių metų rugsėjo 1 d. Žemaitijos kolegijos Rietavo fakultete vykdytas studijų programas toliau vykdyti Klaipėdos valstybinei kolegijai, o Telšių ir Mažeikių fakultetuose – Šiaulių valstybinei kolegijai, sudarant sąlygas studentams baigti studijas. Valstybės biudžeto lėšos studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti būtų pervedamos atitinkamai toms kolegijoms, kurios toliau organizuos ir vykdys Žemaitijos kolegijos studijų programas. Šis pasiūlymas buvo priimtas.

Kaip informavo ŠMM, Žemaitijos kolegijos studentai turės galimybę pabaigti studijas tame pačiame mieste, kuriame jas pradėjo, pavyzdžiui, Mažeikių fakulteto studentai – Mažeikiuose.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode