Parama
Lietuva ir Moldova bendradarbiaus jaunimo srityje

Nuo šiol Lietuva ir Moldova bendradarbiaus keisdamosi patirtimi, siekiant tobulinti šalių jaunimo politiką. Tai įtvirtinta susitarime, kurį šiandien pasirašė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė bei Moldovos Respublikos jaunimo ir sporto ministro pavaduotojas Pavel Janec (Pavel Ianeț).

„Kiekviena šalis turi unikalios patirties bei žinių sprendžiant jaunimo srities iššūkius. Galimybė keistis Lietuvos ir Moldovos gerąja praktika, bendrų veiklų organizavimas padės plėsti kompetencijų spektrą ir gerinti jaunimo politiką“, - sako ministrė A. Pabedinskienė.

Abi šalys numato keistis informacija nacionalinės ir jaunimo politikos, kokybiško darbo su jaunimu ir jo formų vystymo, pilietinio dalyvavimo bei socialinės integracijos srityse. Be to, numatoma vykdyti abiejų šalių specialistų konsultacijas, įtraukiant atitinkamų pavaldžių institucijų bei jaunimo organizacijų atstovus.

Moldovos delegacija vizito Lietuvoje metu taip pat lankysis Vilniaus atvirame jaunimo centre „Mes“, kur aptars Lietuvos ir Moldovos jaunimo politikos praktinį įgyvendinimą, jaunimo centrų ir darbuotojų, dirbančių su jaunimu, veiklos specifiką. Vėliau vyks į Vilniaus jaunimo informacijos centrą ir čia dėmesys bus koncentruojamas į jaunimo koordinatorių savivaldybėse vaidmenį, bendradarbiavimo galimybes, jaunimo užimtumą, įskaitant verslumo skatinimą.

Svečiai iš Moldovos taip pat apsilankys Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūroje bei Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje.

Lietuvos jaunimo politika šiemet mini 20-ies metų sukaktį. Per šį laikotarpį ji augo ir vystėsi bei šiuo metu tarptautinės bendruomenės yra vertinama kaip pažangi bei sektina.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode