Parama
Tarpvalstybiniai atliekų vežimai bus tikrinami griežčiau

Vakar Aplinkos ministerijos Atliekų departamento, Aplinkos apsaugos agentūros, regionų aplinkos apsaugos departamentų ir Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos specialistai aptarė šios tarnybos parengtą tarpvalstybinių atliekų vežimų patikrinimų plano projektą

.

Jis parengtas atsižvelgus į naujus ES reikalavimus tarpvalstybinių atliekų vežimų kontrolės planavimui. Numatomi sistemingi patikrinimai padės užkirsti kelią neteisėtiems atliekų vežimams. Rengiant plano projektą analizuojama turima informacija apie tarpvalstybinius atliekų vežimus – jų skaičius, nelegalių vežimų statistika, pagrindiniai vežamų atliekų srautai ir kryptys, šių vežimų patikrinimų skaičius ir pobūdis. Pasitarimo dalyviai aptarė planuojamų patikrinimų prioritetus, bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos ir kitų valstybių kontrolės institucijomis, patikrinimų dažnumą, pobūdį ir kt. klausimus. Artimiausiu metu šis projektas bus derinamas su kitomis šalies inst
 itucijomis, atsakingomis už plano rengimą. Parengti galutinį plano projektą numatoma iki spalio 31 d.


LR Aplinkos ministerija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode