Parama
Sulaikyta radioaktyviuoju ceziu užteršta medienos granulių siunta

Siekiant užtikrinti Medienos ir durpių, įvežamų iš trečiųjų valstybių ir (ar) tiekiamų į Lietuvos Respublikos rinką, užterštumo Cs-137 radionuklidu bei medienos ir durpių kuro pelenų, užterštų Cs-137 radionuklidu, naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-250, reikalavimų įgyvendinimą, nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. atliekant prekių muitinę kontrolę, reikalaujama pateikti iš Baltarusijos Respublikos, Ukrainos ir Rusijos Federacijos įvežamos kurui skirtos medienos ir durpių radiologinių tyrimų dokumentus.


2016 m. rugsėjo 7 d. atliekant prekių muitinę kontrolę nustatyta, kad medžio granulių siunta, gabenama iš Ukrainos (siuntėjas OOO „ORGA“), neturėjo radiologinių tyrimų dokumentų. Krovinio vežėjams uždrausta krovinį įvežti į Lietuvos Respubliką.
Krovinio vežėjai 2016 m. rugsėjo 9 d. pristatė trūkstamus Ukrainos laboratorijos išduotus radiologinių tyrimų dokumentus, kuriuose nurodyta, kad Cs-137 radionuklido savitasis aktyvumas jungtiniame medžio granulių mėginyje neviršija leistino lygio ir siekia 24,7±7,6 Bq/kg. Radiacinės saugos centro pareigūnai suabejojo pateiktais tyrimų rezultatais ir 2016 m. rugsėjo 12 d., vykdydami valstybinę radiacinės saugos priežiūros kontrolę, atrinko medžio granulių mėginius radiologiniams tyrimams. Atlikus tokius tyrimus nustatyta, kad Cs-137 radionuklido savitasis aktyvumas medžio granulėse viršijo leistiną lygį (30 Bq/kg) ir siekė 105±15 Bq/kg.
Krovinio vežėjui nurodyta medžio granules grąžinti į kilmės šalį (vietą) ir pateikti Radiacinės saugos centrui tai įrodančius dokumentus.
Nuo šių metų rugsėjo 1 d. įvedus medienos ir durpių, gabenamų iš trečiųjų valstybių, muitinę kontrolę, pasitvirtino Radiacinės saugos centro specialistų nuogąstavimas, kad nors jau nuo 2015 m. lapkričio 1 d. galiojo reikalavimas medieną ir durpes į Lietuvos Respublikos rinką tiekti tik su kiekvieną įvežamą ar tiekiamą siuntą lydinčiais radiologinių tyrimų dokumentais, į šalį kurui skirta mediena buvo įvežama be tokių dokumentų.
Radiacinės saugos centrui glaudžiai bendradarbiaujant su Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvoje sukurta veiksminga valstybinė iš trečiųjų šalių gabenamos kurui skirtos medienos ir durpių radioaktyviosios taršos kontrolė.
Radiacinės saugos centras ir toliau vykdys medienos ir durpių tiekėjų valstybinę radiacinės saugos priežiūrą, kurios metu vertins kiekvienos medienos ir durpių siuntos radiologinių tyrimų dokumentus bei ims mėginius radiologiniams tyrimams atlikti.

Radiacinės saugos centras

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode