Parama
Statinių naudojimas ir priežiūra – naujovės

Nuo kitų metų sausio 1 d., įsigaliojus naujos redakcijos Statybos įstatymui, keisis statinių naudojimo ir priežiūros tvarka.Viena iš naujovių – tai, kad statant vieno ir dviejų butų gyvenamuosius namus, inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas juos bus galima pradėti naudoti ir neįvykdžius dabar galiojančios nuostatos, kad visus gyvenamuosius namus galima pradėti naudoti tik atlikus statybos užbaigimo procedūras ir statinį bei daiktines teises į jį įregistravus Nekilnojamojo turto registre.Nauja yra ir tai, kad nebe savivaldybės, o Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos prižiūrės, kaip naudojami energetikos objektai.Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos sudarys ir tvirtins kultūros paveldo objektų, kurių naudojimą prižiūrintys subjektai turi atlikti šių statinių priežiūrą vietoje ne rečiau kaip kartą per metus, sąrašus.

Dabar galioja prievolė kartą per metus atlikti ypatingų statinių, kurių kategorijai priskiriami ir visi kultūros paveldo statiniai, priežiūrą.Dar viena naujovė – viešojo administravimo subjekto, prižiūrinčio, kaip naudojamas statinys, teisė kartu su statinio techniniu prižiūrėtoju patekti į butus ir kitas gyvenamąsias patalpas. Be kitų atvejų, numatyta, kad pasinaudoti šia teise galima gavus statinio bendraturčių pagrįstą pranešimą, kad butas ar kitos gyvenamosios patalpos naudojamos ne pagal paskirtį.Keisis ir juridinių asmenų, kurie nesilaikys statinių techninės priežiūros taisyklių ir nevykdys statinio naudotojo pareigų, atsakomybė. Dabar nustatytos nuo 289 iki 7240 eurų baudos. Nuo sausio 1 d. nuobaudos už tokius pažeidimus bus labiau diferencijuojamos pagal padarytus nusižengimus ar neatliktus veiksmus. Numatyta taikyti baudas nuo 150 eurų ir atskirais atvejais net iki 20 tūkst. eurų.

Simona Liaudanskytė
Ministro patarėja viešųjų ryšių klausimais
LR Aplinkos ministerija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode