Mažeikių rajono žemės ūkio aktualijos pandemijos akivaizdoje

Visą pasaulį paralyžavęs COVID-19 palietė ir žemės ūkį. Atsižvelgdama į susidariusią padėtį Žemės ūkio ministerija taip pat buvo priversta ieškoti neeilinių sprendimų, kurie padėtų ir toliau efektyviai vykdyti įprastas, tačiau būtinas funkcijas žemės ūkio srityje.

Vienas iš sprendimų – žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimui buvo skirtas ilgesnis laikotarpis ir tai buvo atliekama nuotoliniu būdu. Pasak Mažeikių r. savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjos Aleksandros Lukošaitienės, nuotoliniu būdu Mažeikių r. deklaravo 123 pareiškėjai.

 

Ūkininkams – valstybės parama

Mažeikių r. ūkininkus, patyrusius ekonominių nuostolių dėl pandemijos protrūkio, taip pat pasiekė laikinoji valstybės pagalba. Žemės ūkio skyriaus vedėja pažymėjo, kad parama buvo skiriama galvijų, kiaulių laikytojams, pieno gamintojams, kailinių žvėrelių augintojams, daržovių augintojams. 200 Eur sieksiančią vienkartinę išmoką gaus ir individualią žemės ūkio veiklą vykdantis asmuo. Iš pieno gamintojų priimtos 392 paraiškos, iš galvijų laikytojų – 269, kiaulių laikytojų – 1, kailinių žvėrelių augintojų– 2.

A. Lukošaitienė, apžvelgdama paramos gavėjus, paminėjo ir išimtis: „Parama mokama, kai ūkininkas parduoda galvijus įmonei, užsiimančiai žemės ūkio produktų perdirbimu arba perpardavėjui. Pagalba neteikiama, kai ūkininkas pats parduoda savo galvijo mėsą vietos rinkoje galutiniams vartotojams ir parduodant galviją iš ūkio į ūkį ar kitam ūkio subjektui, veisimui arba reguliariai pirminiam pieno/mėsos gaminimui ir pan.“.

Patvirtintos ir svarstomos paraiškos

„Nuo rugpjūčio 15 iki lapkričio 24 d. seniūnijų pavaduotojai priėmė 862 prašymus iš smulkiųjų ūkininkų išmokai gauti. Maksimali periodinė parama gali siekti 609 Eur. Vienkartinės ir periodinės išmokos bus išmokamos iki 2020 m. gruodžio 31 d. Šiuo metu Žemės ūkio skyriui pateiktos vertinimui 9 rajono ūkininkų paraiškos. Pažymėtina, kad kompensuojama 100 proc. palūkanų, sumokėtų nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. ir 80 proc. palūkanų, sumokėtų nuo 2021 m. sausio 1 d., o bendras palūkanų kompensavimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 36 mėnesiai nuo 2020 m. birželio 1 d. 2020 metais 2 žemės ūkio subjektams suteikta pagalba daliai palūkanų kompensuoti, pagalba abiem pareiškėjams sudaro 5921 Eur. Iki š. m. lapkričio 20 d. buvo galima teikti paraiškas pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos kvietimą gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“. Pagal šią priemonę Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui pateikta 10 paraiškų, iš kurių 2 neatitiko priemonės įgyvendinimo taisyklių nuostatų, vertinamos 8 paraiškos, iš kurių 2 pateikė įmonės. Preliminariais duomenimis iš viso pateikta prašymų 38 807 Eur paramos lėšų sumai gauti“, – apie patvirtintas ir svarstomas paraiškas kalbėjo vedėja.

Beprocentinė paskola jaunajam ūkininkui

Pašnekovė paminėjo, kad vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019-09-27 sprendimu patvirtintais Mažeikių rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo nuostatais, fondo komisija, kurios pirmininku yra administracijos direktoriaus pavaduotojas Eimantas Salatka, pagal fondo finansines galimybes finansiškai remia fizinius ir juridinius asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir kita tik kaimui būdinga veikla. Šiais metais Savivaldybės kaimo rėmimo fondas suteikė 6000 Eur beprocentinę paskolą jaunajam ūkininkui vystyti gyvulininkystės ūkį.

Jaunėja ūkininkų gretos

Žemės ūkio skyriaus vedėja apgailestauja, kad kiekvienais metais ūkininkų skaičius mažėja. Palyginimui pateikdama 3 metų duomenis apie ūkininkų skaičiaus kitimą: 2018 m. buvo – 2 398 ūkininkai, 2019 m. – 1895, o 2020 m. – 1515, A. Lukošaitienė pažymėjo, kad „žemės ūkio veiklos subjektui, vykdančiam žemės ūkio veiklą, ūkininko statusas nėra būtinas. Be to, ūkininkams kiekvienais metais reikia atnaujinti ūkio duomenis. To nepadarę ūkininkai po metų yra įspėjami ir išregistruojami. Rajone yra beveik 60 sertifikuotų ekologinių ūkių. Ekologiškai yra auginamos vaistažolės, vaisiai, uogos, riešutai, daržovės, javai, grikiai, linai sėklai, ankštinės kultūros, galvijai.“

„Nors ūkių mažėja, bet džiugina tas faktas, kad jaunėja ūkininkų gretos. 2020 m. įregistruoti 36 ūkininkų ūkiai, iš jų jaunieji ūkininkai (iki 40 m.) – 21. 2019 m. įregistruota 48 ūkininkų ūkiai, iš jų jaunieji – 30“, – džiaugiasi vedėja.

Konkurso „Metų ūkis 2020“ prizininkai

Pandemija nesutrukdė vykti tradiciniam „Metų ūkio“ konkursui. Vertinant ūkius, buvo atkreiptas dėmesys į ūkininko kvalifikaciją, išsilavinimą, ūkio veiklos ir jo rezultatų įvertinimą bei vadovautasi ir papildomais kriterijais.

„Konkurse „Metų ūkis 2020“ pirmąją vietą pelnė Edita ir Arno Piilberg iš Reivyčių seniūnijos, antrąją – Airida Norvaišaitė ir Tadas Luinys (Laižuvos seniūnija), o trečioji atiteko Jūratei ir Kęstučiui Paulauskams iš Sedos seniūnijos. Pirmosios vietos laimėtojui skiriamas 300 Eur, antrosios – 250 Eur, trečiosios – 200 Eur vertės dovanų čekis.

Dėl karantino šventinio renginio, kaip buvo 2019 m., nebus. „Metų ūkis 2020“ nugalėtojus asmeniškai pagerbs ir apdovanos Savivaldybės meras Vidmantas Macevičius“, – džiugiomis nuotaikomis dalijosi A. Lukošaitienė, skatindama nepraleisti naujienų ir naujausią informaciją apie paramą ūkininkams sekti NMA tinklalapyje adresu: Ihttps://www.nma.lt/index.php/parama/tiesiogines-ismokos/priemoniu-sarasas/tiesiogines-ismokos-2020-m/26007?tab=1.

Budas.lt nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode