Lietuva pritarė Europos miestų ir regionų ateičiai svarbiems strateginiams dokumentams

Aplinkos viceministrė Ligita Valalytė, dalyvavusi neformaliame ES šalių ministrų, atsakingų už urbanistinį vystymą ir teritorinę sanglaudą, susitikime, išsakė mūsų šalies pritarimą, kad būtų priimti du nauji Europos miestų ir regionų ateičiai svarbūs strateginiai dokumentai. Tai Naujoji Leipcigo chartija ir Teritorinė darbotvarkė 2030.

Atnaujintąja Leipcigo tvariųjų miestų chartija siekiama Europos integruoto, darnaus ir atsparaus urbanistinio vystymo, taikant teisingo, žalio ir produktyvaus miesto dimensijas, o atnaujintąja Teritorine darbotvarke kuriamas integruoto ir subalansuoto teritorinio vystymopagrindas siekiant teisingos ir žalios Europos. Abu dokumentai yra susiję ir tarpusavyje, ir su ES miestų darbotvarke bei Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais.

Kaip per šį neformalų ES ministrų susitikimą, vykusį dvi pastarąsias dienas nuotoliniu būdu, sakė Ligita Valalytė, Lietuva ėmėsi daugelio veiksmų ES miestų darbotvarkei įgyvendinti, siekdama, kad miestų plėtra būtų darni ir kompaktiška, kad būtų kuriama kokybiška aplinka. Jie yra integruoti į urbanistinę politiką, kuri yra rengiamo šalies teritorijos bendrojo plano dalis.

Reformuota Lietuvos strateginio valdymo sistema, viceministrės žodžiais, atitinka pagrindinius Teritorinės darbotvarkės 2030 principus. Nauju Strateginio valdymo įstatymu sukurta integrali planavimo sistema apima teritorinio ir regioninio planavimo procesus ir finansavimą.

Mūsų šalis, pasak Ligitos Valalytės, įsipareigoja politiniu lygmeniu remti, kad būtų įgyvendinami abu priimti naujieji dokumentai, įtraukiant visas suinteresuotas puses, bendrai siekti juose apibrėžtų darnaus miestų ir tolygaus regionų vystymosi tikslų.

Aplinkos ministerijos nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode