Žemdirbiai dar gali kreiptis dėl vienkartinės išmokos

Šiais metais Žemės ūkio ministerija ypatingą dėmesį skyrė smulkiems šeimos, vidutiniams ūkiams bei jaunųjų ūkininkų paramai. Priimti atitinkami sprendimai dėl Lietuvos kaimo plėtros programos lėšų perskirstymo ir COVID-19 paramos skyrimo taisyklių. Budas.lt jau rašė apie tai, kaip ši pandemija palietė rajono žemės ūkį, kokios paramos sulaukė ūkininkai. Smulkieji ūkininkai dar gali suskubti pasinaudoti 200 eurų vienkartine išmoka.

 

Dar laukiama paraiškų

„Priėmus LR užimtumo įstatymo Nr. XIII-3211 papildymo 52 straipsniu įstatymo papildymą, individualią žemės ūkio veiklą vykdantis asmuo 200 eurų sieksiančią vienkartinę išmoką gaus, jeigu atitiks visas šias sąlygas: 1) žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra mažesnis negu 4 ekonominio dydžio vienetai (EDV); 2) yra deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus (išskyrus deklaravusius vien tik ganyklas, pievas arba daugiametes žoles, klasifikatoriaus DGP ir GPŽ kodais) už 2019 metus arba turi ne mažiau kaip vieną sąlyginį gyvūną, apskaičiuotą per 2019 m. laikotarpį; 3) jo deklaruota gyvenamoji vieta yra kaimo vietovėje; 4) negauna išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui; 5) nedirba ar neturi darbo santykiams prilygintų teisinių santykių; 6) negauna nedarbo socialinio draudimo išmokos. Karantino laikotarpiu buvo deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje, kurioje gyventojų skaičius kovo 16 d. neviršijo 6 tūkst. gyventojų. Vienkartinės ir periodinės išmokos bus išmokamos iki 2020 m. gruodžio 31 d., jas skirs ir mokės „Sodra“. Asmuo prašymą dėl vienkartinės ar periodinės išmokos paskyrimo turi pateikti Savivaldybės administracijai (seniūnijai) pagal jo deklaruotą gyvenamąją vietą iki gruodžio 11 d.“, – primenaMažeikių r. savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja Aleksandra Lukošaitienė.

Taip pat vedėja skatina nepamiršti, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-485 patvirtintomis „Palūkanų, sumokėtų už paskolas ir lizingo paslaugas be garantijos, kompensavimo COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu taisyklėmis“ iki š. m. gruodžio 20 d. galima teikti paraiškas palūkanų kompensavimui.

Rajone auginamos kultūros

Mažeikių r. savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus duomenimis, tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio naudmenas ir pasėlius rajone pasinaudojo 2 329 pareiškėjai. 2020 m. deklaruota pasėlių – 66 312 ha. Pagrindine žemės ūkio kultūra išlieka žieminiai kviečiai (20 674 ha), pievos ir ganyklos sudaro 12 795 ha. Žymiai padaugėjo, auginančių žieminius rapsus – palyginti 2018 m. buvo 3 354 ha, 2019 m. – 4 985 ha, o šiemet – 6 407 ha. Rajone auginami žieminiai kvietrugiai (2 673 ha), vasariniai kviečiai (3 115 ha), vasariniai miežiai (4 210 ha), žirniai (2 690 ha).

Rugsėjo pradžioje Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. pro­gra­mos (KPP) įgyvendinimo stebėsenos komitetas pritarė (KPP) papildymui nauja priemone – „Iš­im­ti­nė lai­ki­na pa­ra­ma ūki­nin­kams ir mažoms bei vidutinėms įmonėms, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“. Naujos KPP prie­mo­nės tiks­las – pa­dė­ti CO­VID-19 kri­zės paveiktiems ūkininkams, fiziniams asmenims, mažoms ir labai mažoms įmonėms, vykdančioms žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą kaimo vietovėje.

A. Lukošaitienė, primena, kad naujausią informaciją apie paramą ūkininkams galima rasti NMA tinklalapyje adresu: Ihttps://www.nma.lt/index.php/parama/tiesiogines-ismokos/priemoniu-sarasas/tiesiogines-ismokos-2020-m/26007?tab=1.

Budas.lt nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode