Parama dėkojame
Paskelbtas papildomas paraiškų rinkimas miškų srities paramos priemonėms 2023 m.

rinkimasAplinkos ministerija informuoja privačių miškų savininkus, kad atsiranda papildoma galimybė kreiptis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą paramos miškų ūkio veikloms. Tokia galimybė atsirado įvertinus, kad įgyvendinant kai kurias Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones prognozuojamas nepanaudotų lėšų likutis.

Paraiškos pagal veiklos sritį „Miško veisimas“ bus priimamos 2023 m. kovo 13 d. – gegužės 31 d., pagal veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ – gegužės 2 d. – birželio 30 d., o pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ (parama jaunuolynų ugdymui ir įvairioms aplinkosauginėms priemonėms) bus priimamos kovo 1 d. – gegužės 2 d.

Siekiantiems paramos siūlome nedelsti ir pradėti rūpintis jos gavimui reikalingais dokumentais. Primename, kad miško veisimui reikalingų dokumentų parengimo procesas supaprastintas dar šių metų pradžioje, daugiau informacijos apie tai pateikiama čia.

Kiek bus skirta lėšų minėtoms veikloms priklausys nuo to, kiek liks lėšų po šiuo metu vis dar vykstančio paraiškų rinkimo.

Atkreipiame dėmesį, kad iki 2022 m. lapkričio 30 d. dar renkamos paraiškos pagal veiklos sritį ,,Investicijos į miškininkystės technologijas“ (parama miškininkystės technikai ir jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymui). Tai paskutinė galimybė kreiptis paramos šiai veiklai, nes naujame paramos laikotarpyje paramos teikimas jai nebenumatomas.

Kvietimą teikti paramos paraiškas, įgyvendinimo taisykles bei kitą aktualią informaciją, susijusią su paramos teikimu, galima rasti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje www.nma.lt

Pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (naujo paramos laikotarpio) priemones paraiškas planuojama pradėti rinkti 2023 m. rudenį.

Aplinkos ministerijos nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode