Patvirtintas šių metų Savivaldybės biudžetas

Vaida GALDIKĖ

Penktadienį vykusiame Mažeikių rajono savivaldybės Tarybos posėdyje politikai patvirtino svarbiausią šių metų klausimą – Savivaldybės biudžetą. Už jį balsavo 20 Tarybo snarių, susilaikė – 4. Trys Tarybos nariai posėdyje nedalyvavo. Šiemet biudžeto apimtys devyniais milijonais eurų didesnės nei to, kuris buvo patvirtintas praėjusiais metais, todėl turėtų užtikrinti tinkamą Savivaldybės programų įgyvendinimą.

Šių metų biudžeto pajamas sudarys 59 mln. 479,9 tūkst. Eur, iš jų: 58 mln. 191,8 tūkst. Eur einamųjų metų pajamos ir 1 mln. 288,1 tūkst. Eur praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, ir tiek pat asignavimų išlaidoms bei turtui įsigyti. Didžiausią dalį biudžeto pajamų, be praėjusių metų likučių, sudaro gyventojų pajamų mokestis ir dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų. Asignavimų pasiskirstyme pagal programas didžiausią apimtį sudaro ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo ir Savivaldybės veiklos valdymo programos.

Savivaldybės Švietimo skyriaus ir Lietuvos švietimo profesinė sąjungosprašymu buvo perskirstyti asignavimai dėl lopšelių-darželių auklėtojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento. Priimtas sprendimas nuo kovo 1 d. auklėtojų darbo užmokestį padidinti iki koeficientų vidurkio. Tam biudžete numatyta 14,4 tūkst. Eur. Dėl teisės aktų pasikeitimų, labai minimaliai didės ir pedagogų atlyginimai, tam biudžete reikėjo numatyti 14,3 tūkst. Eur. „Labai džiugu, kad šiemet galime teikti tokį projektą, kuriame skiriamos lėšos visoms įstaigoms išlaikyti, numatyti lopšelių-darželių auklėtojų, jų padėjėjų darbo užmokesčio padidinimai. Taip pat lėšos visoms pagal sutartis grąžintinoms paskoloms ir palūkanoms už jas mokėti, ko jau nėra buvę daugelį metų. Biudžetas yra pilnai subalansuotas ir užtikrinantis visą Savivaldybės programų įgyvendinimą“, – pristatydama biudžetą kalbėjo Savivaldybės Finansų skyriaus vedėja Julija Balvočienė.

Powered by BaltiCode