Ssc pirmasis
Tarptautinio projekto ERASMUS+K2 „Inovatyvių mokymo(-si) priemonių taikymas mokant anglų kalbos“ partnerių susitikimas Kalnėnų pagrindinėje mokyklojeŠis projektas finansuojamas Europos Komisijos. Šiame straipsnyje nėra pateikiama Europos Komisijos nuomonė. Jis atspindi tik autoriaus požiūrį. Europos Komisija nėra atsakinga už jame pateiktą informaciją ir jos panaudojimą.

Šią vasarą besibaigiantis dvejus metus trukęs projektas prasidėjo 2016 metų rugsėjį Turkijoje, projektą koordinuojančioje šalyje, kur susitiko projekto partnerių mokyklų direktoriai ir koordinatoriai. Mūsų mokyklai atstovavo anglų kalbos mokytoja, projekto koordinatorė Lietuvoje Olga Pileckienė. Susitikimo dalyviai aptarė galimybes, kompetencijas, įrangą, kas turi būti padaryta, kokio rezultato tikimasi. Šių metų birželio mėnesį numatytas antrasis koordinatorių ir mokyklų vadovų susitikimas, kuriame bus įvertinta projekto eiga ir pasiekimai.

Projekto dalyviais tapo 10–15 metų mokiniai, gebantys atlikti projekto veiklas anglų kalba. Veikla buvo organizuojama pagal iTEC (ateities klasių modeliavimo strategijas): mokiniai buvo skatinami analizuoti ir spręsti realias, tikroviškas problemas, su kuriomis jie susiduria kasdieniame gyvenime. Buvo siekiama anglų kalbos mokymąsi integruoti su kitais mokomaisiais dalykais, susieti su gyvenimo įgūdžiais ir aplinka, efektyviau vartoti savo kasdieniame gyvenime; drąsinti mokinius veiksmingai ir kūrybiškai panaudoti savo gebėjimus technologijų srityje. Kiekvienas projekto partneris ieškojo savo kelių, kaip įvykdyti projekto tikslus. Sukūrėme bendrą projekto tinklapį, kuriame skelbiama informacija apie projekto vykdymo eigą.

Kad pasiektume iškeltus tikslus, savo mokykloje sudarėme projekto komandą iš administracijos atstovų ir įvairių dalykų mokytojų, nes projekto veikla nukreipiama į įvairius mokomuosius dalykus: biologiją, geografiją, gimtąją kalbą ir literatūrą, dailę, muziką, informacines technologijas, anglų kalbą.

Dailės mokytoja Raminta Lupeikienė su 7–8 klasių mokiniais kūrė emblemą, siekiančią atspindėti projekto turinį ir tikslus. Mokiniai buvo skatinami naudotis IKT, kad ugdytųsi informacinių technologijų ir anglų kalbos vartojimo kompetencijas. Informacinių technologijų mokytoja Danutė Prokopčukienė ir biologijos mokytoja Jūratė Fridrikienė konsultavo mokinius, kuriančius projekto emblemą ir plakatus elektroninėje erdvėje. Anglų kalbos mokytoja O. Pileckienė su mokiniais, naudodami įvairias interneto priemones (Calameo, Joormag, SimpleSite, weebly.com, prezi.com, ir pan.), rengė pateiktis apie nykstančius gyvūnus.

2017 metų vasarį, projektų pristatymo dieną, mokiniai pristatė kalendorių apie 12 nykstančių Lietuvos gyvūnų rūšių ir plakatus apie ekologines problemas Lietuvoje ir Mažeikių regione, pasiūlė šių problemų sprendimo būdus. Tai buvo didelis renginys, skirtas Erasmus projekto darbų sklaidai, kuriame dalyvavo Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėjas Zigmantas Kristutis. Mokslo metų pabaigoje per 2017 metų pasiekimų šventę „Kalnėnų spindulys“ mokinės Dija Butkevičiūtė, Skaistė Noreikaitė ir Kamilė Šteinbrecher mokyklos bendruomenei ir socialiniams partneriams papasakojo savo įspūdžius iš pirmosios kelionės į Rumuniją.

Kita projekto sritis – mokinių lyderystės, entuziazmo, iniciatyvos ir kūrybiškumo įgūdžių ugdymas. Projekto veikla susiejo lietuvių kalbos, muzikos, technologijų, dailės ir geografijos mokomuosius dalykus. Mokiniai susipažino su Lietuvą ir Mažeikių rajoną garsinančiais kūrėjais ir verslininkais.

Šiemet kovo 13–14 dienomis vyko tarptautinio projekto ERASMUS +K2 renginys „Lietuvos menų įžymybės“. Visų pradinių klasių mokiniai, padedami savo mokytojų, ir 5–10 klasių mokiniai, vadovaujami dailės mokytojos R. Lupeikienės, pristatė projektus apie žymius Lietuvos žmones. Pristatydami poetus ir rašytojus, deklamavo ir skaitė jų kūrinius, pasinaudojo iliustracijomis, garsių kompozitorių kūrinių ištraukomis. Įdomiai mokiniai pasakojo apie dailininkus Alfonsą Dargį, Antaną Žmuidzinavičių, dailininką ir kompozitorių Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, kompozitorius Vytautą Klovą, Ramintą Šerkšnytę, Giedrių Kuprevičių. Daug sužinota apie poetus ir rašytojus Ramutę Skučaitę, Antaną Vienažindį, Praną Mašiotą, Vytautą Tamulaitį, Kęstutį Kasparavičių, Vytautą V. Landsbergį, Anzelmą Matutį.

Mokiniai taip pat tyrinėjo įvairius Lietuvos ir Europos ekonomikos aspektus, domėjosi Mažeikių krašto verslininkų sėkmės istorijomis. Kovo 13 dieną mūsų mokykloje vykusiame renginyje geografijos mokytojos Dianos Baranovienės paruošti moksleiviai Emilija Bubliauskaitė, Rokas Slančiauskas, Amanda Timaitė, Gvidas Balčiūnas, Ovidijus Ozolas, Kamilė Skarulytė, Rūta Baltutytė, Kamilė Jonauskytė, Dovilė Jonauskytė, Brigita Jagminaitė, Rugilė Žurauskaitė, Arnoldas Ramanauskis pristatė pranešimus apie Lietuvos, taip pat Plungės ir Mažeikių rajonų ekonominę padėtį. Jie išanalizavo ekonomikos terminus: nedarbo lygis, ekonominė krizė, darbo vietos, darbo rinka. Pristatydami projektus, panaudojo PowerPoint programą. Renginyje dalyvavę Mažeikių rajono verslininkai pasidalino savo gyvenimo ir verslo patirtimis. Moksleivius sužavėjo ,,Luminor“ banko Mažeikių skyriaus vadovės Diliaros Zarifovos, „Mrs. R kūrybos namų“ įkūrėjos Raimondos Sakalauskės, picerijos ,,BellaNapoli“ savininkų Alvidos Jurkutės ir Nunziato Alosi sėkmės istorijos. Visų verslininkų moto skambėjo panašiai: „Būk savimi. Stenkis įgyvendinti savo svajones. Atkakliai siek savo tikslų.“ Svečius kalbino Virginijos Steponavičienės vadovaujamo būrelio ,,Jaunųjų žurnalistų dirbtuvės“ narės, mūsų mokyklos mokinės Dominyka Maneikytė ir Liucija Agnietė Nagytė. Išsamiai apie renginį buvo pasakojama „Roventos“ televizijos laidoje „Diagnozė: ateitis“.

Visas projekto veiklas verslumo tema padėjo apibendrinti mūsų mokykloje vykę debatai. Mokiniai iš visų partnerių šalių dirbdami grupėmis išstudijavo statistinius duomenis apie Europos šalių darbo ir nedarbo lygį bei apie ekonominę krizę Europos šalyse ir pristatė savo išvadas.

 

Neįkainojama išvykų patirtis

 

Išvyka į TarguJiu Rumunijoje

Praėjusių metų kovo 26–31 dienomis mokytoja O. Pileckienė su mokiniais lankėsi Rumunijoje. Projekto dalyvius priėmė TarguJiu miesto meras. Jie aplankė gražiausias miesto vietas: pilis, parkus, bizonų rezervatą, ragavo tradicinį rumunų maistą, bet, svarbiausia, dirbdami komandoje atliko įvairias veiklas: pristatė savo šalį ir mokyklą, savo sukurtus nykstančių gyvūnų kalendorius, diskutavo, naudodami canva.com programą, kūrė plakatus ekologine tema. Savo kūrybines galias mokiniai atskleidė, dalyvaudami menų dirbtuvėse: piešė ant stiklų ir ant molinių puodynių tautinius raštus – taip atskleidė savo šalies kultūrinius ypatumus.

 

Išvyka į Sicilijos miestą Marsala Italijoje

 

Išvyka į Sicilijos miestą Marsala Italijoje prasidėjo praėjusių metų gegužės 14 dieną ir tęsėsi visą savaitę. Italija pasitiko mus spindinčia saule ir šilta draugiška atmosfera tiek mokykloje, tiek ir italų šeimose. Kiekvieną dieną laukė įdomi veikla, linksmas bendravimas, ekskursijos ir maudymasis Viduržemio jūroje. Išmokome kodavimo žingsnius, sukūrėme savo žaidimą naudodami Scratch programėlę ir įrašėme italų sukurtą projekto ETWINET dainą "Wewishwecouldfly".

 

Išvyka į Latvijos miestelį Kandavas

 

Rugsėjo 25–29 dienomis svečiavomės Latvijoje, Kandavos miestelyje. Šeimininkai buvo labai rūpestingi, dėmesingi, aprodė savo mokyklą ir puikiai pristatė savo šalį. Visus maloniai nustebino Karlo Milenbaho mokyklos mokinių paruoštas latviškų dainų ir šokių koncertas.

Veiklų taip pat buvo daug: lankėmės pamokose, dalyvavome pagal projektą organizuojamose dirbtuvėse: mokėmės robotikos pradmenų, kūrėme ekologinio „Etwinetland“ žemės modelį, panaudodami 3D eskizo programą ir ekosimbolius, atspindinčius ekopiliečių gyvenimo stilių, didelį dėmesį skirdami rūšiavimui. Kiekvienos partnerių komandos atstovai pristatė savo ekošalies 3D modelį „Mūsų įsivaizduojama ekošalis“ ir pasiūlė naujas europietiškos, ekologiškos šalies ETWINETLAND koncepcijas.

 

Susitikimas Kalnėnų pagrindinėje mokykloje

Balandžio 22 d., sekmadienį, Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje pašventintas kryžius, kurį Kalnėnų pagrindinės mokyklos bendruomenė ir projekto ERAZMUS +K2 dalyviai iš Italijos, Rumunijos, Latvijos ir Turkijos vėliau pastatė itin sakralioje vietoje – Kryžių kalne. Medinį kryžių, puoštą tradiciniais tautiniais simboliais, padarė technologijų mokytojas Kęstutis Mackevičius. Šv. Mišias, kuriose dalyvavo mokyklos direktorė Regina Arbatauskienė, mokiniai, jų tėvai, mokytojai, darbuotojai, taip pat projekto dalyviai iš katalikiškosios Italijos (Sicilijos), aukojo Kalnėnų pagrindinės mokyklos kapelionas kunigas Klemensas Jaraminas.

Balandžio 23 dieną Mažeikių Kalnėnų pagrindinė mokykla sulaukė tarptautinio projekto Erasmus+K2 partnerių iš Rumunijos, Italijos, Turkijos ir Latvijos. Svečius pasitiko ir papuošė savo pintomis lietuviškomis apyrankėmis 4a klasės mokiniai (mokytoja Vida Daugėnienė). Renginio vedėjai trumpai pristatė Lietuvą, Mažeikius ir, žinoma, pačią geriausią – Kalnėnų pagrindinę mokyklą. Mokyklos direktorė R. Arbatauskienė pasidžiaugė, kad projektas tęsiasi jau dvejus metus, linkėjo praleisti laiką bendradarbiaujant, patirti gerų įspūdžių, susipažinti su lietuvių tautos kultūra, tradicijomis. Mažeikių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus kalbėjo apie tai, kad Mažeikiuose visada malonu matyti svečius, projektai suartina ne tik valstybes, bet ir vaikus. LR Seimo nario K. Bartkevičiaus padėjėja-sekretorė Virginija Steponavičienė perdavė Seimo nario sveikinimą ir nuoširdžiausius linkėjimus. Mokyklos kapelionas kun. K. Jaraminas priminė, kad Lietuva neseniai šventė Nepriklausomybės 100-metį, o į italų delegaciją kreipėsi gimtąja svečių kalba, ir tuo visus sužavėjo. Projekto dalyviai klausėsi nuotaikingų lietuviškų dainų, scenoje sukosi šokėjai.

Visą savaitę, balandžio 23–27 dienomis, Mažeikiuose projekto dalyviai buvo užimti įvairiose veiklose, dalinosi gerąja patirtimi, keliavo po Lietuvą, dalyvavo įvairiose dirbtuvėse ir mokėsi naudotis inovatyviomis technologijomis – programomis Joormag, Calameo, Canva, Code.org. Turkijos mokytojai vadovavo dirbtuvėms „Robotika“, naudodami Arduino programinę įrangą. Italijos mokytoja vedė dirbtuves „Scratch“, o mūsų mokyklos mokytoja D. Prokopčukienė – dirbtuves „Coding.org“ ir „Aš gaminu savo pirmą taikomąją programą“.

Svečiai mokėsi ir lietuviškų amatų. Dalyvaudami mokytojų Stasio Pauliuko lėlių gamybos ir Tatjanos Damulienės „Gyvybės medžio karpinių“ dirbtuvėse, jie ne tik pasigamino suvenyrų, bet parsivežė namo dalelytę lietuviškos sielos.

Mažeikiuose buvo filmuojamos bendrai kuriamo vaizdo spektaklio „Viltis Europai“ dalys: pradžia, siejamosios dalys ir pabaiga. Prieš susitikimą Lietuvoje pjesės siužetas buvo rašomas bendromis jėgomis naudojant Google Docs. Kiekviena šalis atvežė savo namuose filmuotą spektaklio dalį. Lietuvoje teliko visas dalis sujungti ir sumontuoti. Pabaigus visus techninius ir redagavimo darbus, bus išleistas vaizdo spektaklio DVD. Projekto dalyviai taip pat išmoko naudotis „Etwinning“, „Google Docs“, „SimpleSite“, „Edmodo“ platformomis ir ruošia lankstinukus, elektroninę knygą bei brošiūrą apie projekto vykdymą kiekvienoje šalyje.

Mūsų mokyklos mokiniai, užimdami svečius, padirbėjo gidais, vertėjais, fotografais ir kino operatoriais, žurnalistais, choreografais, anglų-lietuvių kalbų mokytojais, gratažo ir fraktalų dirbtuvių vedėjais, linksmintojais. Jie išbandė savo gebėjimus vadovauti ne tik savo bendraamžių, bet ir mokytojų grupėms.

Mokykloje šis projektas – trečiasis. Dalyvavome projektuose Comenius, NordPlus Junior, o dabar vykdome Erasmus+K2 – tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą. Dalyvavimas tokiuose projektuose padeda tobulėti įvairiose srityse ne tik mokiniams, bet ir mokytojams. Laiko valdymas, veiklų planavimas, vaidmenų ir atsakomybių pasiskirstymas, bendradarbiavimas su savo mokyklos ir kitų šalių kolegomis, ryšių palaikymas ir problemų sprendimas – tai faktoriai, kurie padeda siekti profesionalumo.

Vienas iš svarbiausių aspektų įgyvendinant tarptautinius projektus yra mokinių savarankiškumo ugdymas. Atlikdami užduotis mokiniai mokosi dirbti kolektyve, ieškoti informacijos, tinkamai ją atrinkti, sisteminti, padaryti išvadas, rasti bendrą sprendimą, susitarti, įveikti baimę, išdrįsti pasakyti ir pagrįsti savo nuomonę. Šie gebėjimai itin reikalingi šiuolaikiniam žmogui, gyvenančiam globaliame technologijų pasaulyje.

Regina Arbatauskienė

Kalnėnų pagrindinės mokyklos direktorė

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode