Ssc pirmasis
Posėdžiavo Mažeikių rajono savivaldybės taryba

Birutė ŠNEIDERAITIENĖ

Šiandien, prieš vasaros atostogas, vyko Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jame iš 27 Tarybos narių dalyvavo 20. Svarstyta 40 klausimų.

Papildytas biudžetas

Posėdyje patvirtintas 2018 m. Savivaldybės biudžeto pakeitimas. Biudžetas papildytas dviem punktais: dėl Vaiko teisų apsaugos funkcijų perkėlimo, jas nuo liepos 1 d. pagal įstatymą perduodant Valstybės vaiko apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, ir numatyta skirti 30 tūkst. eurų parama sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo objektų remontui ar įrengimui. Savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius patikino, kad 30 tūkst. eurų nebus proporcingai skirstomi esančioms rajone 24 sodininkų bendrijoms, o sodų skaičiui sodininkų bendrijoje. Pasak jo, vienam sodui išeitų mažiau nei 7 eurai. 

Keitėsi struktūra

Iš naujo patvirtinta Savivaldybės administracijos struktūra be Vaiko teisių apsaugos skyriaus. Pasak B. Kryžiaus, skyriuje dirbo 9 darbuotojai, 7 iš jų perėjo dirbti į Valstybės vaiko apsaugos ir įvaikinimo tarnybą, vienas nenorėjo pereiti, o buvusio skyriaus vedėja Liudvika Lapienė, dirbusi nuo 1995 metų, išėjo į neužilgo sukaksiantį užtarnautą poilsį.

Mažeikių ligoninės klausimai

Praėjusiame Tarybos posėdyje, Tarybai neradus konsensuso, atidėtas klausimas dėl Mažeikių ligoninės siektinų veiklos užduočių nustatymo, šį kartą vienam susilaikius, vienam balsavus „prieš“, klausimas patvirtintas.

Prieš kurį laiką buvo sudaryta laikinoji komisija, kuri nagrinėjo VšĮ „Kretingos maistas“ ir VšĮ Mažeikių ligoninės sutarčių dėl ligoninės maitinimo paslaugų teikimo sąlygų laikymąsi ir maitinimo organizavimo atitikimą teisės aktams. Nuspręsta pavesti Savivaldybės administracijai išsiaiškinti, ar buvo padaryta žala ir, jei taip, ją išieškoti iš kaltų asmenų. B. Kryžius patikino, kad Savivaldybė tyrimo neatlieka, o tai daro prokuratūra, į kurią administracijos direktorius tikino, kreipsis. Komisijos išvadą Taryba patvirtino, o opozicijos lyderė bei minėtos komisijos narė Lina Rimkienė informavo, kad dėl galimo lėšų iššvaistymo ligoninėje, pagal nustatytus Viešųjų pirkimų tarnybos pažeidimu, opozocija kreipėsi į specialiąsias tarnybas ir siūlė Savivaldybės administracijai taikyti administracinę nuobaudą Mažeikių ligoninės direktoriui.

Pritarta planui

Daugumai balsavus „už“ pritarta ir UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2019­–2021 m. investicijų planui. Trejiems metams numatyta investuoti 3,6 milijono eurų, iš jų 2,2 mln. planuojama investuoti į trasas. Numatoma remontuoti katilines, pakeisti 170 vnt. šilumos apskaitos prietaisų, įsigyti programinę įrangą ir kt.

Pritarta ir kitiems kalusimams.

Savivaldybės meras Antanas Tenys informavo, kad kitas Tarybos posėdis, jei nebus skubaus pritarimo reikalaujančių klausimų, vyks tik rugpjūtį.

Ernestos Šneideraitytės nuotraukos

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode