Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ švenčia įkurtuves naujajame padalinyje

Neįgaliųjų centrui „Klaipėdos lakštutė“ perduotos  pasitikėjimo teise valdyti renovuotos patalpos Panevėžio g. 2, Klaipėdoje (patalpų plotas 714,98 kv.m). Rekonstruotos ir pritaikytos „Medeinės“ mokyklos III a. patalpos, skirtos dienos socialinės globos paslaugų institucijoje teikimui asmenims su proto negalia. Projekto įgyvendinimo metu atliktas dalies patalpų kapitalinis remontas bei įsigyta socialinių paslaugų teikimui reikalingi įranga ir baldai, sutvarkyta aplinka, naujai asfaltuota kelio danga, atsodinta veja su sporto kineziterapijos įrenginiais neįgaliesiems, pasirūpinta mažąja architektūra: įrengtos pavėsinės poilsiui-pusiau uždaro tipo su suolais ir stalais, pastatyti lauko suoliukai, gėlinės.

Projektas finansuotas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo - 465,2 tūkst. Eur. ir Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų - 82 tūkst. Eur. Šiose patalpose yra teikiamos dienos socialinės globos paslaugos institucijoje 40 asmenų turinčių proto negalią (iš jų 20 su sunkia negalia). Dėl įstaigos veiklos pertvarkymo, naujai atidaromo padalinio papildomai etapais įsteigti 38,5 etatai. Vykdomos užimtumo veiklos: rankdarbiai, dailė, muzika, alternatyvi komunikacija, namų ruoša, šokio judesio terapija. Šias paslaugas teiks socialiniai darbuotojai, ergoterapeutas, kineziterapeutas, psichologas, bendrosios praktikos slaugytojas, masažistas ir individualios priežiūros personalas.

BĮ neįgaliųjų centras “Klaipėdos lakštutė” veiklos pobūdis:

  • Informacijos ir konsultacijų socialinių paslaugų klausimais teikimas.
  • Tarpininkavimas ir atstovavimas kitose įstaigose ir institucijose.
  • Pagalbos į namus paslaugos organizavimas ir teikimas.
  • Dienos socialinės globos paslaugų įstaigoje ir asmens namuose organizavimas ir teikimas.

Šiuo metu BĮ neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ teikia socialines paslaugas 170 klientų, įstaigoje dirba 126 darbuotojai. Teikiama dienos socialinė globa institucijoje 70 klientų, dienos socialinė globa asmens namuose 60 klientų, pagalbos į namus paslauga 40 klientų

WWW.KLAIPEDA.LT

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode