„Tyruose šaukiančiojo balsas: „Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!“ (Mt 3, 3)

II advento meto sekmadienio Evangelijoje Šv. Jonas Krikštytojas primena Bažnyčios vaikams atgailos, atsivertimo ir dvasinio atsinaujinimo svarbą. Turime nuolat ir pastoviai gyventi tiesos ir Dievo malonės būklėje, idant antrojo Kristaus atėjimo metu nebūtume užklupti netikėtai, bet nuolat budintys ir nuoširdžiai laukiantys savo Atpirkėjo ir Išganytojo atėjimo. Taigi adventas yra metas, skirtas mums atnaujinti savo gyvenimus per maldą, atgailą ir medžiaginių gėrybių pasidalinimą su artimu.

Dave Brubeck (1920–2012), amerikiečių džiazo muzikos pianistas ir kompozitorius, taip vadinamo šaltojo džiazo srovės ryškiausia žvaigždė. 1980 m. jo buvo paprašyta sukurti džiazo Mišias. Intensyviai kūrė jas keletą mėnesių. Džiazinių Mišių premjera praėjo su didžiuliu pasisekimu. Mišias pagyrė net vietos klebonas, tačiau nusistebėjo, kodėl Mišiose nėra „Tėve mūsų“ dalies. Iš pradžių Brubeck nekreipė jokio dėmesio į šią pastabą. Jam kilo minčių kai ką keisti kūrinio partitūroje, bet galop to atsisakė. Jis buvo įsitikinęs savo kūrinio baigtumu ir todėl nutarė nieko nekeisti. Bet netrukus atsitiko šis tas labai svarbaus: vienos nakties metu jį pažadino sapnas, kuriame išgirdo „Tėve mūsų“, visą atliktą su orkestru ir choru. Čia pat atsikėlęs viską užrašė ir netrukus prijungė prie taip vadinamų džiazinių Mišių. Tais pačiais metais džiazo kompozitorius ir atlikėjas pasikrikštijo Katalikų Bažnyčioje ir pasakė: „Po šio nakties sapno aš supratau, kad kažkas rūpinasi manimi iš viršaus, ir todėl noriu būti Katalikų Bažnyčios žmogumi.“

Kun. Egidijus ARNAŠIUS

Airija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode