Vatikano diplomatas: saugumą pasieksime atsisakydami branduolinių ginklų

Šventojo Sosto santykių su valstybėmis pasekretoris mons. Antoine Camilleri dalyvavo Tarptautinės atominės energijos agentūros konferencijoje apie branduolinį saugumą. Jis visiems perdavė popiežiaus Pranciškaus sveikinimus ir priminė nuosekliai Šventojo Sosto remiamą nuostatą, jog reikia laikytis Branduolinio ginklų neplatinimo sutarties raidės ir dvasios, kad būtų pasiektas galutinis tikslas – pasaulis be branduolinių ginklų.

Šventajam Sostui branduolinio saugumo tema ir su ją susiję aspektai - yra svarbi, nes tai taikos užtikrinimo dalis. Antras vertus, Šventasis Sostas vertina saugų branduolinių technologijų pritaikymą taikiais tikslais, siekiant socialinio ir mokslinio vystymosi.

Pasak Vatikano diplomato, padaryta ženkli pažanga stiprinant branduolinį saugumą, kaip rodo įvairūs ir bendri valstybių susitarimai ir jau veikiantys saugumo mechanizmai. Kita vertus, neturime manyti, kad viskas jau pasiekta. Toliau reikia dirbti, kad branduoliniai ginklai išnyktų iš mūsų pasaulio. O tai reiškia ne vien pačių ginklų atsisakymo, bet ir tam tikro mentaliteto, kuris priešiškas dialogui, pasitikėjimui.

Pasak mons. Antoine’o Camilleri, „branduolinio atgrasymo“ doktrina yra baimės ir nepasitikėjimo logikos sintezė. Reikia stengtis šią logiką pakeisti kitokia, paremtą solidarumu ir bendradarbiavimu. Šiuo požiūriu saugumas priklauso ne vien nuo ginkluotės, bet ir nuo politinių, ekonominių ar kultūrinių dinamikų, kurios veikia valstybes ar nevalstybinius darinius.

Kalbėdamas apie esamą padėtį, mons. Camilleri pabrėžė du dalykus. Viena, būtina didinti fizinį branduolinių ir radioaktyvių  medžiagų apsaugojimą, nes tokios kontrolės trūkumas gali turėti katastrofiškų pasekmių, pavyzdžiui, tokioms medžiagoms patekus į nusikaltėlių rankas. Antra, lygiagrečiai reikia didinti skaitmeninį saugumą, apsaugą nuo kibernetinių atakų, kompiuterių apsaugą.

Šie uždaviniai visų pirma yra  atskirų valstybių, kuriose saugomi branduoliniai ginklai, radioaktyvios medžiagos ir susijusi jautri informacija, uždaviniai, tačiau ne vien. Branduolinio saugumo grėsmės peržengia nacionalines sienas, ypač politinio ir ekonominio nestabilumo kontekste, todėl taip pat yra valstybių bendradarbiavimo tema. (Vatikano radijas)

Nuotraukoje – Mons. Antoine Camilleri - RV

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode