„...visas miestas buvo susirinkęs prie durų“ (Mk 1, 33)

Penktojo eilinio metų sekmadienio Evangelijos skaitinys – lyg tyras upelio vanduo atgaivina klausytoją dulkėtoje gyvenimo kelionės atkarpoje. Kai liaudies kūryba pilna šmaikščių pastebėjimų apie uošvienes, Jėzus priešingai, vos išgirdęs apie apaštalo Petro uošvienės ligą, čia pat karščiuojančią ir ligos patale gulinčią moterį pagydo ir pastato ant kojų.

O kur dar gausūs pagydymai Kafarnaume, kelionės po Galilėją?! Štai Kafarnaume, kaip taikliai pastebėta, visas miestas buvo susirinkęs prie Jo durų. O juk ir tais laikais jau būta gydytojų, vaistinių ir panašių gydymo veiklų. Bandykime įsivaizduoti, koks jausmas užplūstų kiekvieną iš mūsų, jei po sunkios dienos darbų, vėlai vakare, prie jūsų durų dar tebestovėtų visas miestas šaukdamasis pagalbos ir patarimų. Kada ilsėtis?! Na taip, juk Jis – Jėzus!

II pasauliniame kare vokiečių kareivis patyrė sužeidimą. Dviem savaitėms buvo atleistas iš fronto, kad pasigydytų savo tėviškės ligoninėje. Kai parvyko į tėviškės miestą, jį pasitiko didingas ligoninės pastatas. Virš vienų durų buvo užrašyta: „Lengvi sužeidimai“, o virš kitų: „Sunkūs sužeidimai“. Jis pasirinko pirmas duris. Atidaręs duris pateko į ilgą koridorių, kurio gale taip pat buvo dvejos durys su užrašais: „Sužeistiems karininkams“ ir „Eiliniams kareiviams“. Jis pasirinko eilinių kareivių duris. Čia ir vėl sekė ilga kelionė koridoriumi, kol priėjo vėl dvejas duris, o ant jų rado užrašus: „Nacių partijos nariams“ ir „Kitiems“. Kai pravėrė duris, skirtas „Kitiems“, atsidūrė tiesiai gatvėje. Kai vėliau, apsitvarstęs žaizdas privačioje klinikoje, grįžo pas savo mamą, toji paklausė: „Kaip ten viskas ligoninėje?“ Jis atsakė: „Teisybės dėlei turiu pasakyti, kad man tas apsilankymas ligoninėje nedavė jokios naudos, bet kad tu pamatytum, kaip ten viskas šauniai ir be priekaištų suorganizuota!“

Šiandien taip dažnai galime išvysti mūsų bažnyčias, pastoracinius, piligrimų centrus, šauniai įrengtus bei juose jaučiasi puikiai organizuota tvarka, bet ar tikrai būtent dėl to arčiau eiliniam tikinčiajam Kristus?

Kun. Egidijus ARNAŠIUS

Airija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode