„Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo“ (Mk 1,13)

Visos sinoptinės evangelijos (gr. synopsis – aprėpimas vienu žvilgsniu) – trys evangelijos – Mt, Mk ir Lk – nuo XVIII a. pab. vadinamos sinoptinėmis, nes jas galima spausdinti viena šalia kitos skiltimis, siekiant vienu „apžvelgimu“ nustatyti sutapimus, panašybes ir skirtumus – sutinka, kad Jėzus dykumoje patyrė gundymą. Dykuma išrinktajai tautai buvo gerai suprantama ir aiškiai suvokiama vieta. Mozės laikais tauta keturiasdešimt metų praleido dykumoje, kad išbandymų ir gundymų akivaizdoje sutvirtėtų ir susivienytų.

Jėzaus patirti ir išgyventi gundymai yra proga ir kiekvienam iš mūsų gundymo valandoje teisingai suprasti ir prisiimti gyvenimo skirtus iššūkius Dievo beribės meilės šviesoje.

Yra aiškiai suvokiama, kad Dievas niekada negundo žmogaus ir niekada neleis žmogaus gundyti be jo valios ir jėgų pasireiškimo,bet juk kiekvienas žmogus patiria įvairiausius gundymo, išbandymo būdus. Kyla klausimas, kodėl?

Bažnyčios Tėvai į tai atsako taip:

Mes turime suprasti ir įsisąmoninti, kad esame stipresni už gundytoją.

Jei žmogus gyvens vien iš Dievo malonės, jis gali patekti į puikybės ir pasipūtimo pavojų.

Piktoji dvasia turi gauti nuolat aiškų ir nedviprasmišką mūsų atsakymą apie mūsų tvirtą ir neatšaukiamą pasiryžimą atsisakyti piktosios dvasios darbų.

Tik dvasinėje kovoje yra grūdinama mūsų siela ir užtikrinamas amžinasis likimas.

Mes turime suvokti neįkainojamą Malonės dovaną išbandymų valandomis.

Taigi gavėnios metas, prasidėjęs Pelenų dienos trečiadieniu, primena pareigą ir būtinybę atnaujinti savo dvasinį gyvenimą per atgailos ir maldos kelionę. Esame kviečiami atnaujinti krikšto pažadus ir įsipareigojimus – sekti Jėzumi savo kasdieniame gyvenime.

Tebūnie prasidėjęs gavėnios metas ir mūsų dvasinio augimo bei krikščioniško gyvenimo pilnatvės metas šeimose, draugų, bendradarbių ir savos parapijos gyvenime.

Kun. Egidijus ARNAŠIUS

Airija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode