“Aš – gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę" (Jn 10, 11)

IV Velykų sekmadienis yra vadinamas Gerojo Ganytojo sekmadieniu. Taip pat tai ir pasaulinė Maldų diena už pašaukimus. Kiekvienais metais šį Velykų sekmadienį prieš mūsų dvasios akis iškyla Kristus, Gerasis Ganytojas, kuris mus pažįsta, rūpinasi ir tikrai myli kiekvieną mūsų asmeniškai.

Neseniai pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyko tiesioginiai miestų ir rajonų merų rinkimai. Vienur mero įvedimas į pareigas buvo tikrai prasmingai pažymėtas, kaip antai Alytuje, mero regalijas uždėjo būsimam merui jo buvęs mokytojas. Tai savaime atsako kiekvienam į klausimą, kas buvęs naujai išrinkto Alytaus mero jaunystės dienų ir viso gyvenimo gerasis mokytojas ir ganytojas.

Šiandienos pasaulyje, kur taip greit tarpsta naujienos ir žinios, dažniau pastebime blogio apraiškas nei gėrio. Kai skaitome skaudžias kriminalines suvestines apie plėšimus, žmogžudystes, ar susimąstome, kad už kiekvieno nenusisekusio žmogaus gyvenimo pavyzdžio, klaidų ir skaudžių nesėkmių slepiasi tuščia ganytojo, mokytojo, ugdytojo vieta?! Ar žmogus neturėjo šeimoje ar mokykloje sektino pavyzdžio, ar gyvenimo aplinkybės piktžaizdėm nusėjo jo sielos mokytojo ugdytojo erdvę?..

Esame šį sekmadienį kviečiami melstis už pašaukimus. Tikrai nepaliaukime maldauti ir melstis tikrų dvasios ir sielos ganytojų, mokytojų bei ugdytojų mūsų šaliai, mūsų jaunimui ir gėrio išalkusioms sieloms.

Kun. Egidijus ARNAŠIUS

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode