„Charis“ – nauja tarnystė, skirta visiems Bažnyčios nariams

 

Popiežius paprašė charizmininkų, kad su visais Bažnyčioje dalytųsi Šventosios Dvasios Krikšto malone, be perstojo šlovintų Viešpatį, melstųsi kartu su įvairių Bažnyčių ir bendruomenių krikščionimis ir kartu darbuotųsi vardan labiausiai stokojančiųjų, tarnautų vargstantiesiems ir ligoniams.

Gruodžio 8-oji – pamatinė diena Katalikų Charizminiam atsinaujinimui „praplatinti savo palapinės aikštę, ... prasiplėsti į dešinę ir į kairę“: Šventasis Sostas įsteigė naują tarptautinę instituciją, tarnausiančią visame pasaulyje pasklidusiam Katalikų Charizminiam atsinaujinimui. Popiežius prieš keltą metų susitikime Romoje su charizmininkais paprašė „dalytis Šventosios Dvasios Krikšto malone su visa Bažnyčia“.

Dabar šis Šventojo Tėvo prašymas taps tikrove. Gruodžio 8-ąją steigiama nauja Šventojo Sosto institucija. Ji vadinsis „Charis“ (malonė). Tą pačią dieną skelbiamas „Charis“ statutas, kurio tekstas jau pasiekiamas Katalikų Charizminio atsinaujinimo portaluose. Statutas skelbiamas bandomajam laikotarpiui. Jis įsigalios 2019 m. birželio 9 d., per Sekmines. Tą pačią dieną įvyks pirmoji „Charis“ generalinė asamblėja.

„Charis“ paskirtis – ne vadovauti, o tarnauti visoms Katalikų Charizminio atsinaujinimo tikrovėms pasaulyje. Nesikeičia nei pavienių grupių ar vienetų tapatybė, nei ligšiolinis juridinis pavaldumas bažnytinėms struktūroms. Tai kas nauja – visi Katalikų Charizminio atsinaujinimo vienetai turės atsparos tašką.

Manoma, kad per 120 milijonų žmonių visame pasaulyje per ryšius su katalikų charizmatininkais mato permainas įvykusias jų gyvenime Šventosios Dvasios dėka. Kai kur pasaulyje charizmatininkai organizuojasi kaip bažnytinis judėjimas, tačiau Katalikų Charizmatinis atsinaujinimas iš esmės yra skirtingas nuo visų kitų bažnytinių judėjimų.

Popiežius Pranciškus dažnai primena kardinolo Leono Josepho Suenenso, šv. Pauliaus VI paskirto Katalikų Charizminio atsinaujinimo Vyskupu patarėju, pasisakymą 1974 metais, jog „Charizminis atsinaujinimas nėra judėjimas, bet malonės srovė, gaivinantis Šventosios Dvasios dvelksmas, skirtas visiems Bažnyčios nariams – pasauliečiams, pašvęstiesiems, dvasininkams ir vyskupams.“

„Charis“ įsteigimo mintį karšai parėmė popiežius Pranciškus, 2017 metais Sekminių išvakarėse kartu su charizmininkais šventęs judėjimo penkiasdešimtąsias metines.

„Katalikiškam charizminio atsinaujinimo judėjimui penkiasdešimt metų. Tai Šventosios Dvasios malonės srovė, nes ji neturi nei steigėjo, nei statutų, nei valdymo organų. Joje daug išraiškų, įkvėptų Šventosios Dvasios, su įvairiomis charizmomis, tarnaujančioms Bažnyčiai. Tačiau neužtvenksi malonės tėkmės, neuždarysi Šventosios Dvasios narve“, – kalbėjo charizmininkams 2017 metais popiežius Pranciškus.

Popiežius paprašė charizmininkų, kad su visais Bažnyčioje dalytųsi Šventosios Dvasios Krikšto malone, be perstojo šlovintų Viešpatį, melstųsi kartu su įvairių Bažnyčių ir bendruomenių krikščionimis ir kartu darbuotųsi vardan labiausiai stokojančiųjų, tarnautų vargstantiesiems ir ligoniams.

Pasak statuto redagavime dalyvavusių Tarptautinio katalikų charizminio atsinaujinimo tarnystės vadovų, „Charis“ padės charizmininkams augti, plėstis ir naudotis visais jų misijai reikalingais resursais. Dabar metas sukurti dar tampresnius charizmininkų ryšius, ugdyti charizmininkų šeimos vienybę skirtingumuose tarptautiniu, nacionaliniu ir vietiniu mastu. Išaušo diena pranašo Izaijo žodžiais „praplatinti savo palapinės aikštę, ... prasiplėsti į dešinę ir į kairę“. (SAK / Vatican News)

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode