Audiencija kariuomenės kapelionams

Pirmadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė grupę kariuomenės ordinarų ir kapelionų, dalyvaujančių tarptautinės humanitarinės teisės kursuose, kuriuos surengė Vyskupų kongregacija ir Popiežiškosios Tarpreliginio dialogo bei Teisingumo ir taikos tarybos. Kursuose dalyvauja ir Lietuvos kariuomenės ordinariato apaštališkasis administratorius arkivysk. Gintaras Grušas.

Karas sudrasko žmonių ir tautų brolybės ryšius, sužaloja taip pat ir tuos, kurie yra žiaurumų liudininkai. Karas visada palieka nepanaikinamus randus. Kariuomenės kapeliono vaidmuo - padėti konfliktuose dalyvaujantiems kariams, juos palydėti, pilti ant jų dvasinių žaizdų Dievo Žodžio balzamą, kuris malšina skausmą ir grąžina viltį.

Karas visada nužmogina. Tarptautinė humanitarinė teisė siekia apginti pagrindinius žmoniškumo principus, apsaugoti civilius, medicinos personalą, sužeistuosius ir belaisvius. Popiežius prašė kapelionus būti maldos vyrais, nes be jos neįmanoma pasiekti to ko šiandien iš jų laukia žmonija, Bažnyčia ir Dievas. Galiausiai popiežius paragino visus krikščionis ryžtingai smerkti karą kaip nesutarimų sprendimo priemonę, tiesti tiltus tarp žmonų ir tautų, ieškoti susitaikinimo galimybių. 

            

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode