Kandidatų į diakonystę skyrimai Vilkaviškio katedroje

Spalio 25 d., Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo katedroje, vyko neįprasta, bet labai džiugi šventė. Šioje šventovėje Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila penkiems vyrams suteikė kandidatų į diakonystę skyrimus.

Ši šventė tokia neįprasta ir pirmoji vyskupijos istorijoje todėl, kad 2014 m. gruodžio 29 d. Vilkaviškio vyskupijoje įkūrus nuolatinių diakonų ugdymo centrą šiame centre nuolatiniam diakonatui pradėjo ruoštis penki vedę vyrai, kurie pabaigę pasiruošimo kursą galės būti pašventinti nuolatinio diakonato tarnystei.

Iškilmė prasidėjo nuo kandidatų į nuolatinius diakonus liturginio rūbo – albos pašventinimo, kurį kandidatai galės nešioti patarnaudami liturgijoje savo parapijose.

Homilijos metu Vilkaviškio vyskupijos ganytojas susirinkusiems švęsti sekmadienio Eucharistiją pristatė nuolatinio diakonato tarnystę, kaip tą kuri mus pasiekia iš apaštalų laikų, vėlesniais amžiais kiek buvo primiršta ir vėl atnaujinta po II Vatikano susirinkimo. Vyskupas pabrėžė, kad nuolatinio diakono pareiga pagal išgales tarnauti savo parapijoje. Vyskupas Rimantas Norvila padėkojo visiems kurie ryžosi eiti šiuo keliu ir paragino kandidatus į diakonystę ir jų šeimas ir toliau pasitikėti Viešpačiu ir paremti vieni kitus malda šioje pasiruošimo ir tarnystės kelionėje.

Po pamokslo prieš vyskupo sostą savo norą būti paskirtiems kandidatais į diakonystę išreiškė Saulius Andriuška iš Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo parapijos, Egidijus Cibauskas ir Alvydas Guzikauskas iš Garliavos Švč. Trejybės parapijos, Žilvinas Jankauskas iš Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos ir Rolandas Judeikis, iš Veisiejų Šv. Jurgio parapijos. Vyskupas juos paskyręs kandidatais į diakonystę palinkėjo kad Dievas juose gerą darbą pradėjęs ir toliau jį tęstų.

Pasibaigus Eucharistijai šventė tęsėsi prie bendro stalo kur vysk. R. Norvila, iškilmėje dalyvavę kunigai, kandidatai į diakonystę ir jų šeimų nariai dalijosi savo gyvenimo realijomis ir džiugia nuotaika.

Iškilmė pabaigta visiems kartu nusifotografavus: 

Nuotraukoje: vysk. R. Norvila, Vilkaviškio parapijos klebonas prel. Vytautas Gustaitis, Nuolatinių diakonų ruošimo centro Vilkaviškio vyskupijoje vadovas kun. doc., teol. dr. Rimas Skinkaitis ir kandidatai į diakonystę bei jų šeimų nariai.

Kun. Linas Baltrušaitis

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode