„Jėzus atsakė: „Mano karalystė ne iš šio pasaulio“ (Jn 18, 36)

Šių metų paskutinio eilinio sekmadienio prieš advento pradžią Evangelijos pagal Joną (Jn 18, 33–37) skaitinys mums primena Jėzaus kančios istoriją. Taip, šis sekmadienis yra vadinamas Kristaus Karaliaus sekmadieniu, bet Evangelija iškiliai primena didį Jėzaus fizinį ir dvasinį suspaudimą, paskutinėse valandose prieš kančią ir lyg gryno oro gurkšnį – pokalbį su Poncijumi Pilotu, romėnų vietininku Judėjos provincijoje.

Kas šiame trumpame pokalbyje tarp Jėzaus ir Piloto išryškėja?

Pirma, tai Pilotas, nuo kurio sprendimo galios dažnai priklausydavo bet kurio žydo gyvenimo likimas.

Antra, jis kalbasi su Jėzumi, nori suprasti Jėzaus pasiuntinybę, ieško atsakymų į savo gyvenimo prasmės klausimus. Ieško tiesos. Dauguma iš mūsų ieško tiesos šiame gyvenimo kelyje. Deja, vieni palūžta ir nusigręžia nuo tiesos dar jaunystėje pasileisdami ieškoti gyvenime lengvų, tačiau į nieką vedančių kelių. Kiti, išgyvenę audras, bet neradę tinkamos dirvos savo gyvenimo medžiui, esame lyg išplėšti iš tiesos dirvos ir teisingo kelio. Treti, lyg ąžuolas galiūnas siūbuojami pasaulio vėjų ir audrų, savo šaknis suleidę į Jėzaus mokymo dirvą ir gaivinami to mokymo syvais, tiki, kad Jėzaus karalystės pažadas mūsų neapvils.

Trečia ir svarbiausia, tai Jėzus, kurio karalystė yra ne iš šio pasaulio. Šio pasaulio karalystės siūlo žmogui blizgantį fasadą, o viduje dažnai randama apgaulė ir veidmainystė. Jėzaus pažadas – tiesa. Jėzaus Evangelinė žinia ir tiesa – du vienas nuo kito neatsiejami dalykai, todėl šis sekmadienis dar kartą primena Jėzaus žodžius šių dienų bepramiškos kančios ir būvio pasaulyje: „Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso“ (Jn 18, 37).

Kun. Egidijus ARNAŠIUS

Airija

Powered by BaltiCode