Švč. Sakramento adoracijoms naktimis Šiauliuose – 3 metai

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas mons. Vytautas Kadys kviečia į šios parapijos bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57) jau devynioliktą kartą rengiamą Švenčiausiojo Sakramento adoraciją, kuri vyks visą naktį iš penktadienio, lapkričio 21-osios, į šeštadienį, lapkričio 22-ąją. Šiai tradicijai sukanka jau treji metai.

Pamaldos prasidės penktadienio vakarą 20 val. Švč. Sakramento išstatymu adoracijai ir Kryžiaus kelio apmąstymu. 21 val. bus aukojamos Mišios su vakarine liturgine valanda. Po Mišių bus kalbami Rožinio Džiaugsmo ir Šviesos slėpiniai. Vidurnaktį bus aukojamos Mišios su aušrine liturgine valanda. Joms pasibaigus valanda laiko bus skirta adoracijai tyloje. Nuo 2 val. adoruojant Švč. Sakramentą bus kalbami Rožinio Kančios ir Garbės slėpiniai, giedamos Švč. M. Marijos valandos. 5 val. ryto bus aukojamos Mišios su rytmetine liturgine valanda. Adoraciją užbaigs palaiminimas Švenčiausiuoju sakramentu.Powered by BaltiCode