„Tuomet žmonės išvysŽmogaus Sūnų, ateinantį debesyjesu didžia galybe ir garbe“ (Lk 21, 27)

Šių metų pirmojo Advento sekmadienio Evangelijos tema – kosminės katastrofos ir Žmogaus Sūnaus atėjimas. Gyvename jau ilgus dešimtmečius be karo, maro ir bado. Nejučiomis įsigyvenome į tingų ir garantuotą gyvenimo ritmą. Stichinės gamtos nelaimės ir terorizmo apraiškos viename ar kitame planetos kampelyje atrodo mums kaip tolimo griaustinio aidas toli nuo mūsų gyvenimo ritmo. Ir vis tik Adventas kviečia mus visus apmąstyti savo dvasinės gyvenimo kelionės žemėje laiką, pasitikrinti save Dievo ir Bažnyčios mokymo šviesoje.

Šiandienos verslo, žinių ir informacinių technologijų laukas grumiasi nuolatiniame atsinaujinime bei naujų atradimų erdvėse. Tikinčiam žmogui Advento metas yra asmeninių santykių su Dievu atnaujinimas ir papildymas. Kaip laikrodininkas nuolat prisuka laikrodžio rodykles, taip ir kiekvienas iš mūsų Advento dvasiniame laike savo dvasios spyruokles deriname su Dievo Žodžio klausymu ir Jo vykdymu.

Šiandien dėl tragiško ir neatsakingo vairavimo pasekmių Lietuvoje beprasmiškai žūsta vos ne kas dieną po žmogų ne tik užmiesčio keliuose, bet ir miestų gatvėse, tačiau tikiu, kad galime lengvai surasti ne vieną vairuotoją, kuris jau daugelį metų būdamas už vairo nėra padaręs nė menkiausios avarijos ar sukėlęs avarinę situaciją kelyje. Jei paklaustumėte, kaip jiems tai pavyksta, atsakymas būtų trumpas ir aiškus: „Žiūriu į kelią.“

Adventas mums taip pat primena, kas yra mūsų gyvenimo pagrindas, uola ir kelias – Jėzaus Kristaus mokymas ir aiškus priminimas: „Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svaigalų, girtybės ir kasdienių rūpesčių...“ (Lk 21, 34). Tik apsidairykime gerai aplinkui – kiek daug tarp mūsų įvairių nelaimių ir ligų. Vieni sveikatą pražudė svaigalų ir girtybės apstume, tačiau kitų negalavimų šaltinis dažnai yra ir per didelis kasdienių rūpesčių užsikrovimas nualinant žaliuojančias sielos dvasines talpyklas ir paverčiant jas dykumų smėlynais.

Tad Advento metas tebus gera proga kiekvienam iš mūsų išeiti iš dvasinės sausros, idant pajaustume naują gyvenimo prasmę bei vertę Jėzaus žodžių artumoje.

Kun. Egidijus ARNAŠIUS

Airija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode