Mišios Nairobyje: Dievas yra uola, ant kurios turime statyti savo gyvenimą

Nairobio universiteto teritorijoje popiežius Pranciškus ketvirtadienį priešpiet aukojo Mišias. Nepaisydami lietaus, į universiteto aikštę, o taip šalia esantį Laisvės parką susirinko keli šimtai tūkstančių žmonių; pasak organizatorių galbūt netoli milijono.

Dievas sako, kad mes  jam priklausome, - pradėjo Pranciškus homiliją, komentuodamas pirmajame skaitinyje girdėtus pranašo Izaijo žodžius: „Nebijok, mano tarne, kurį išsirinkau! Išliesiu savo palaiminimą ant tavųjų vaikų“ (plg. Iz 44,2-3). Pranašas mus kviečia pažvelgti į mūsų šeimas ir įsitikinti kokie mes svarbūs Dievo planuose. Kenijos visuomenė nuo seno apdovanota tvirtomis šeimomis, gerbiančiomis senolių išmintį ir mylinčiomis vaikus. Kiekvienos visuomenės sveikata visada priklauso nuo šeimų sveikatos. Mūsų pačių ir mūsų bendruomenių gerovei Dievo Žodis mus kviečia palaikyti šeimas, remti jų misiją visuomenėje, kaip palaiminimą priimti į šį pasaulį ateinančius vaikus, ginti kiekvienos moters ir kiekvieno vyro orumą, nes visi esame broliai ir seserys, sudarantys vieną žmonių šeimą.

Būdami klusnūs Dievo Žodžiui, - tęsė popiežius, - esame taip pat pašaukti atmesti viską, kas kursto žmonių arogantiškumą, nepagarbą moterims, nesirūpinimą senoliais, pasikėsinimus į nekaltų negimusiųjų gyvybę. Esame pašaukti vieni kitus gerbti ir drąsinti, kad neliktų atstumtas nė vienas žmogus, kuriam reikia pagalbos. Krikščioniškoms šeimos skirta ypatinga misija: skleisti Dievo meilės šilumą ir Šventosios Dvasios gaivumą. Tai ypatingai svarbu šiandien, kai matome plytinčias dykumas, atsiradusias dėl egoizmo ir abejingumo kitiems žmonėms.

Čia, universitete, kur formuojami jaunos kartos protai ir širdys, ypatingai kreipiuosi į jūsų tautos jaunimą, - kalbėjo Pranciškus. Afrikiečių tradicijos vertybės, Dievo Žodžio tiesa ir išmintis, jūsų jaunatviškas idealizmas teskatina jus kurti teisingą, atvirą, žmogaus orumą gerbiančią visuomenę. Būkite dėmesingi vargšų poreikiams, atmeskite viską kas veda į diskriminaciją, atsiminkite, kad šie dalykai – ne iš Dievo.

Visi žinome Kristaus palyginimą apie žmogų, kuris statė namus ne ant uolos, bet ant smėlio. Dievas yra uola, ant kurios turime viską statyti. Tik Jis vienas ir niekas kitas. Jis nori, kad ant jo Žodžio pamato mes statytume savo gyvenimus.

Šia užduotį Viešpats skiria kiekvienam iš mūsų. Jis prašo, kad būtume jo mokiniai ir misionieriai, kad skleistume Evangelijos tiesą, grožį ir galią. Viešpats Jėzus, Gerasis Ganytojas, teveda jus ir jūsų šeimas gerumo ir gailestingumo keliu kiekvieną jūsų gyvenimo dieną. Dievas jus telaimina. Dievas telaimina Keniją - Mungu awabariki! Mungu abariki Kenya!, - svahilių kalba baigė homiliją popiežius. (Vatikano radijas)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode