Gailestingumo durys

Gruodžio 13-ąją, III Advento sekmadienį, – GAILESTINGUMO durų atvėrimas KAUNO ARKIVYSKUPIJOS šventovėse – arkikatedroje bazilikoje ir Šiluvos bazilikoje – pradedant švęsti jubiliejinius GAILESTINGUMO metus .

GRUODŽIO 8-ąją, pradedant švęsti Gailestingumo jubiliejų, popiežius PRANCIŠKUS atvers Šv. Petro bazilikos Šventąsias duris. „Šia proga jos bus GAILESTINGUMO durys, – kiekvienas, kuris žengs pro šias duris, patirs paguodžiančio, atleidžiančio ir viltį įkvepiančio Dievo meilę“ (MV 3).

GRUODŽIO 13-ąją, III Advento sekmadienį, Šventasis Tėvas ragina GAILESTINGUMO duris, kaip visos Bažnyčios bendrystės ženklą, šiems metams atverti kiekvienoje dalinėje bažnyčioje, kuri visiems tikintiesiems yra visų vyskupijos bažnyčių motina, arba kurioje nors kitoje ypač reikšmingoje bažnyčioje (plg. MV 3).

KAUNO ARKIKATEDROJE BAZILIKOJE

11.15 – parapijų, dekanatų centrų ir organizacijų atstovai renkasi Kauno kunigų seminarijoje su organizacijos vėliavomis.

11.30 – procesija nuo Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčios (A. Jakšto g. 1, nuo Rotušės a. pusės)į arkikatedrą baziliką.

12.00 – GAILESTINGUMO durų atvėrimas ir įžengimas į arkikatedrą, Eucharistijos šventimas.

Iškilmei vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas VIRBALAS SJ

ŠILUVOS BAZILIKOJE

12.00 – GAILESTINGUMO durų atvėrimas ir įžengimas į Švč. M. Marijos Gimimo baziliką, Eucharistijos šventimas.

Iškilmei vadovauja arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis KĖVALAS.

Atsiliepkime į Šventojo Tėvo kvietimą, dalyvaukime ir atvira širdimi priimkime šį malonės metą!

Kauno arkivyskupijos kurija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode