Popiežius: melskimės už pandemijos pabaigą, taiką, atgailą ir atsivertimą

Popiežius Pranciškus trečiadienį, gegužės 13 d., bendrosios audiencijos metu kreipėsi į tikinčiuosius nuotoliniu būdu iš Apaštališkųjų rūmų. Audiencijos katechezėje Pranciškus pratęsė prieš savaitę pradėtą pokalbių apie maldą seriją, kalbėjo apie visuomet arti esantį Dievą, kuris ištikimai myli kiekvieną, yra kantrus ir švelnus kaip tėvas ir motina.

Popiežius kvietė Dievo Motinos Marijos pirmųjų apsireiškimų Fatimos piemenėliams metinių dieną šauktis Švenčiausiosios Marijos, kad sustiprintų tikinčiųjų ištvermę Dievo ir artimo meilėje, užtikrino dvasinį artumą Fatimos vyskupijai ir Marijos šventovei, paprašė gegužės mėnesį kasdien kalbėti Rožinio maldą, pagal Fatimos Marijos išreikštą troškimą.

Pranciškus taip pat prisiminė popiežiaus šv. Jono Pauliaus II užpuolimo metines, Marijos motiniško užtarimo dėka išgelbėtą jo gyvybę, pranešė, kad pirmadienį, gegužės 18 dieną – šv. Jono Pauliaus II šimtmečio proga – aukos šv. Mišias prie jo kapo Vatikano bazilikoje. Mišios prasidės 7 val. Romos laiku, jas transliuos portalas Vatican News.

Bendrosios audiencijos pabaigoje popiežius kvietė maldai: „Maldoje kreipdamiesi į Nekalčiausiąją Marijos Širdį prašykime Dievą pasaulio taikos, pandemijos pabaigos, atgailos dvasios ir mūsų atsivertimo.“ (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode