Kard. S. Tamkevičius: jei turėsime geras šeimas – turėsime ateitį

Liepos 8 dieną Žemaičių Kalvarijos atlaiduose buvo meldžiamasi už valstybės ir savivaldybių institucijų vadovus bei visus valstybės tarnautojus. Pamokslą sakė kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ.

Kardinolas kalbėjo apie Šventosios Šeimos gyvenimo ypatumus savo meto visuomenėje. Jėzus moko mus rūpinti dangiškojo Tėvo reikalais. Darbas, susiklausymas, tarpusavio pagalba, kantrus nepriteklių pakėlimas ir pastovus ryšys su Dievu – buvo pagrindiniai Šventosios Šeimos bruožai. Į šią šeimą per amžius žvelgė daug krikščioniškų šeimų ir mokėsi kaip reikia dirbti, vargti ir nedejuoti, iškylant kasdieniams sunkumams. Pamoksle kardinolas priminė, jog šiemet sukanka 100 metų nuo kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo ir kokią šiai ypatingai asmenybei įtaką darė jo šeima, ypač motina. Pamokslininkas kvietė melstis už šeimas, jaunąją kartą ir už politikus bei valdžios žmones. Nuo jų įsitikinimų ir sprendimų labai daug priklausys, kokias turėsime šeimas ir kokią turėsime Lietuvą. Jei turėsime geras šeimas, turėsime ir Lietuvos ateitį, jei neturėsime gerų šeimų, mes būsime bevilčiai. Baigdamas pamokslą kardinolas visus pakvietė kreiptis į Šeimų Karalienę, kad ji globotų mūsų šeimas, kaip anuomet Nazarete globojo savo misijai besiruošiantį Jėzų.

Ketvirtadienį Žemaičių Kalvarijoje meldžiamasi už kunigus ir vienuolius, už pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą. Mišias aukoti pakviestas Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Penktadienis Didžiųjų atlaidų programoje skirtas maldai už teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnus, šeštadienis – už jaunimą. Atlaidai baigsis sekmadienį švenčiama Žemaičių Kalvarijos parapijos diena.

Pagal kun. Andriejaus Sabaliausko pranešimą

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode