Vyskupo Algirdo Jurevičiaus paskyrimai Telšių vyskupijoje

 1. Kanauninkas teol. lic. Vilius Viktoravičius atleistas iš Klaipėdos apskrities policijos kapeliono pareigų ir paskirtas Telšių vyskupo generalvikaru, paliekant eiti Lietuvos kunigų seminarijų Propedeutinio kurso vadovo ir kitas iki šiol turėtas pareigas.
 2. Kunigas br. Antanas Blužas OFM atleistas iš Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapijos klebono pareigų.
 3. Kunigas br. Gediminas Numgaudis OFM paskirtas klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti

Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapiją.

 1. Kunigas relig. m. mgr. Vidmantas Daugėla atleistas iš Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės

Marijos Apsilankymo parapijos vikaro bei kitų pareigų ir paskirtas Klaipėdos Šv. Juozapo

Darbininko parapijos rezidentu su vikaro teisėmis bei Klaipėdos apskrities policijos kapelionu.

 1. Kunigas relig. m. mgr. Stasys Šlepavičius paskirtas Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos vikaru vieneriems metams.
 2. Kunigas Rimas Lingevičius atleistas iš Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapijos rezidento pareigų ir paskirtas Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaru.
 3. Kunigas Vaidas Gadeikis atleistas iš Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Šilutės Šv. Kryžiaus parapijos vikaru.
 4. Kunigas relig. m. mgr. Donatas Žukauskas atleistas iš Tauragės Švč. Trejybės parapijos vikaro bei kitų pareigų ir paskirtas Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos vikaru.
 5. Kunigas Sigitas Valauskis atleistas iš Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios Atsiuntimo parapijos vikaro bei kitų pareigų ir paskirtas Tauragės Švč. Trejybės parapijos vikaru.
 6. Kunigas relig. m. mgr. Justinas Palubinskas atleistas iš Skuodo Švč. Trejybės parapijos vikaro bei kitų pareigų ir paskirtas Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios Atsiuntimo parapijos vikaru.
 7. Kunigas relig. m. mgr. bažn. t. lic. Klemensas Jaraminas atleistas iš Mažeikių Šv.

Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaro bei kitų pareigų ir paskirtas Skuodo Švč. Trejybės parapijos vikaru.

 1. Kunigas relig. m. mgr. Darius Vazinskas atleistas iš Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaru.
 2. Garbės kanauninkas Bronislovas Latakas paskirtas Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos (CSSBVMI) Palangos vienuolinių namų kapelionu, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.
 3. Kunigas relig. m. mgr. muz. mgr. soc. m. dr. doc. Saulius Stumbra paskirtas Telšių Švč.

Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos rezidentu su vikaro teisėmis, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

 1. Remiantis Telšių vyskupijos dvasininkų solidarumo brolijos valdybos rinkimų rezultatais ir vyskupo paskyrimu, patvirtinta Telšių vyskupijos dvasininkų solidarumo brolijos valdyba penkerių metų kadencijai:
  1. 1.Monsinjoras Rimantas Gudlinkis (pirmininkas);
  2. 2.Kanauninkas Jonas Ačas;
  3. 3.Garbės kanauninkas Alvydas Bridikis;
  4. 4.Kanauninkas Vladas Gedgaudas;
  5. 5.Kanauninkas Jonas Paulauskas;
  6. 6.Kunigas Kęstutis Balčiūnas; 7.Kunigas Vidmantas Gricius.

TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJA

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode